FöretagarFörbundet som representerar 35 000 småföretag välkomnar Centerpartiets 17 punkter med förslag på åtgärder för företag. Bland annat vill centern ytterligare sänka arbetsgivar- och egenavgifterna för alla företag, införa riskkapitalavdrag, göra lagen om valfrihetssystem obligatorisk samt halvera momsen i restaurang- och frisörbranschen. Förbundet menar att ett obligatoriskt valfrihetssystem är bra för konkurrensutsättningen av sektorer som varit stängda. – 80 procent av de anställda inom offentlig sektor är kvinnor och förslaget om obligatoriskt valfrihetssystem möjliggör för kvinnor att starta företag i vård- och omsorgssektorerna eller att som anställd kunna välja arbetsgivare, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare på FöretagarFörbundet.

Att halvera momsen inom restaurang- och frisörbranschen välkomnas också av förbundet. Man vill framöver se en generell sänkning av momsen även i andra branscher. Men arbetsgivaravgiften är fortsatt den enskilt viktigaste frågan för landets småföretagare.

– I alla våra undersökningar framkommer det att en rejäl sänkning av arbetsgivaravgiften är den enskilt viktigaste frågan för våra medlemmar och för att de ska vilja anställa – frågan är bara hur lågt Centerpartiet kan tänka sig att gå, avslutar Camilla Littorin.

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.