FöretagarFörbundet som representerar 35 000 småföretagare har länge drivit frågan om en utveckling av lärlingssystemet och välkomnar därför Folkpartiets förslag om att ta lärlingssystemet till en ny nivå – en anställningsform för ungdomar under 23 år. Förbundet menar att förslaget möjliggör för ungdomar att få in en fot på arbetsmarknaden och tillgodose sig en verklighetsanpassad utbildning. Samtidigt får företagen tillgång till viktig kompetens och därmed möjlighet att utveckla sin verksamhet.

– Ungdomar är oerhört värdefulla för de flesta småföretag och förslaget innebär att det blir lättare för småföretagen att växa samtidigt som ungdomarna får sin första arbetslivserfarenhet. Det är många jobb som det inte går att läsa sig till, utan som istället kräver att man lär sig i praktiken. säger Camilla Littorin, förbundssekreterare på FöretagarFörbundet.

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.