FöretagarFörbundet som representerar 35 000 småföretag tycker det är bra att regeringen idag tillsätter ett välfärdsutvecklingsråd för att stimulera företagande inom vård- och omsorgssektorn samt apoteksbranschen. Förbundet menar att det allmänna företagsklimatet har blivit lättare de senaste åren och att välfärdsutvecklingsrådet ytterligare kommer att stärka företagsklimatet inom välfärdssektorn.

– Välfärden skapas genom god företagsamhet. Och det är ett bra drag av regeringen att tillsätta ett råd som har som enda syfte att stärka en sektor som tidigare varit väldigt reglerad, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare på FöretagarFörbundet.

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.