Trender under 2024 att hålla koll på

Starting new year 2024. New year, new life, vision, business, ac

Varje år sammanfattar tidningen The Economist kommande trender inom ekonomi. Inför 2024 så pekar tindingen på nedanstående trender.

  1. Räntesänkningar av centralbanker: USA:s Federal Reserve och andra centralbanker sänker räntorna i linje med avtagande inflation, men konsumenterna förblir återhållsamma trots global inflation på 5%.
  2. Förnybar energi och klimatförändringar: Förnybar energikonsumtion ökar med 11%, men fossila bränslen dominerar fortfarande över 80% av energikonsumtionen trots ansträngningar att bekämpa klimatförändringar.
  3. IT-kostnader och artificiell intelligens: IT-kostnader ökar med 9%, medan intäkter från artificiell intelligens (AI) är blygsamma.
  4. Infrastrukturbrist och investeringar i Asien: Världen har ett infrastrukturgap på 3 biljoner dollar, och Asien ökar sina fasta bruttoinvesteringar med 4% för att täppa till detta hål.
  5. Reklamintäkter: Reklamintäkterna ökar med 5%, drivna av USA:s presidentval och stora sportevenemang, men osäkerheten gäller dess påverkan på den svenska marknaden.
  6. Internationell turism och rekordintäkter: Trots osäkerheter ökar internationell turism och genererar rekordintäkter på 1,5 biljoner dollar, påverkat av höga priser och reslust efter pandemin.
  7. Åldrande befolkning och hälsoutgifter: En åldrande världsbefolkning spenderar betydande belopp på hälsa, där ungefär en av tio personer är 65 år eller äldre, och deras hälso- och sjukvård utgör en tiondel av den globala BNP:n.
  8. Ökande elförsäljning: Statligt stöd driver ökningen av elfordonssälj, där en av fyra nya bilar är eldrivna, med över hälften av dessa sålda i Kina.
  9. Hemarbete och tomma kontor: 60% av amerikanska företag tillåter hemarbete, vilket resulterar i en femtedel av tomma kontor. EU:s arbetsgivare behåller dock en vakansgrad på 8%.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr