Tips om hur du bäst navigerar i 3:12 reglerna

calculator-1044172_1920

Tycker du också att 3:12 reglerna är snåriga och att det är svårt att veta hur du skall balansera mellan löneuttag, statlig skatt, sjukpenninggrundande inkomst, utdelning, och framtida pension? I en artikel i DI beskriver Per Hässler och Per Ledberg hur man bör tänka beroende på var du är i livet och hur konjunkturen ser ut.

De båda menar att sparandet bland företagare är skrämmande eftersatt och att många kommer att utmanas den dag de blir pensionärer. Därför startade de ett projekt med att ta fram ett digitalt verktyg för att hjälpa företagare att fatta beslut i 3:12 djungeln.

”Reglerna kring sparande och uttag ur bolag är krångliga och svåra att förstå. Framförallt är det svårt som egenföretagare att få överblick över vilka möjligheter som finns”, säger Per Hässler till dagens Industri.

Per och Pers fem tips till småföretagare:

  • Fundera över om din lön skall ligga vid brytpunkten för statlig inkomstskatt. Sätt lönen utifrån vad som passar din situation och ditt bolag bäst i stället. Och se till att ha koll på vilken effekt lönen har på socialförsäkringar, som sjukpenning och föräldrapenning.
  • Vid en lönenivå om 43.300 når du maximal avsättning till din framtida pension från staten och högsta SGI Sjukpenninggrundande inkomst som socialförsäkringarna bygger på.
  • Det finns två sätt att ta ut lågbeskattad utdelning: huvudregeln eller schablonregeln. Använd den regel som ger dig bäst resultat när du fyller i din K10 blankett. Ta hjälp om du tycker det är svårt, det kan löna sig rejält. Taket för lönekravet när du gjort löneunderlag och beräknar gränsbelopp enligt huvudregel ligger på en årslön över 51.520 kr per månad (2019).Fundera en gång extra om du verkligen skall ta ut mer, det finns få anledningar idag.
  • Ändra balansen mellan lön och utdelning löpande, beroende på behov och konjunktur. Om företaget har ett dåligt år, kan kan du balansera över och öka utdelning och sänka löneuttag för att minska skattekostnader.
  • Du som närmar dig pensionsåldern skall vara extra noga med att planera din inkomst. Från det år du fyller 66 år förändras grundavdraget och arbetsgivaravgifterna. Överväg att periodisera delar av vinsten för att ta ut som lön till lägre beskattning när du är 66 år. 

Läs mer på di.se här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr