Mindre ordrar till industrin

CSB mäter varje månad den svenska industrins orderingång. Och i den senaste mätningen som avsåg augusti så minskade orderingången jämfört med föregående år med 1,1 procent.

Gruvindustrin minskade nästan 30 procent. Exportmarknaden minska medan den inhemska marknaden ökade.

Utslaget på hela året januari-augusti är det omvänt förhållande, Orderingången på den inhemska marknaden har minskat3 procent medan exportmarknaden ökat med 0,9 procent

Läs mer på SCBs sajt

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar