Kommuner som förstår att värdesätta småföretag

Den nya tobakslagen som bland annat innebär rökförbud på uteserveringar ger också kommuner möjlighet att ta ut höga avgifter för tillstånd och tillsyn av tobaksförsäljning har lett till att vissa kommuner bland annat BORÅS och Östersund höjt taxorna rejält, upp emot 18 000 kr i administrationsavgift första året. Handlare på landsbygden med låg omsättning drabbas procentuellt hårdare än större handlare i staden. De är kritiska och menar att det ytterligare försvårar för små butiker att driva verksamheten på mindre orter.

Men vissa kommuner resonerar annorlunda, tex I Sollefteå säger Maria Söderlund, chef för miljö och bygg, som säger till Fplus:

Vi kan inte administrera ihjäl våra företagare och man kan inte heller utgå från att folk vill fuska, säger Maria Söderlund, chef för miljö- och byggenheten.

Läs mer här
och här

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar