Sveriges trygghetssystem – nu även för småföretagare!

[one_half]

Sveriges småföretagare faller i dag utanför ramen för det befintliga trygghetssystemet – trots att de är med och betalar för det. I regeringens nya utredning om trygghetssystemet finns en rad förslag som förbättrar småföretagarnas situation, bland annat högkostnadsskydd i sjukförsäkringen och en möjlighet att påverka sin egen socialavgift genom längre karenstid. FöretagarFörbundet vill se ett snabbt införande av åtgärderna.

– När småföretagarna eller deras barn är sjuka jobbar de ändå. Det är orimligt att en så stor del av landets befolkning inte ska kunna använda det trygghetssystem de betalar för. Småföretagare ska ha samma möjligheter som alla andra medborgare i Sverige, säger FöretagarFörbundets förbundssekreterare Camilla Littorin och tillägger:

– Det är inte bra för Sverige om människor skräms bort från företagande av ett dåligt anpassat trygghetssystem. Därför är det väldigt positivt att regeringen har genomfört den här utredningen.

Utredningen, som genomförts av Alf Eckerhall på uppdrag av regeringen, föreslår bland annat större valfrihet i företagarens egen sjukförsäkring, ett starkare skydd under företagets startperiod och högkostnadsskydd i de anställdas sjukförsäkring. FöretagarFörbundet, som länge drivit frågan om ett trygghetssystem anpassat efter småföretagares behov, ställer sig bakom samtliga förslag.

– Det här är ett viktigt steg i rätt riktning och vi hoppas att regeringen genomför de föreslagna åtgärderna omgående, men småföretagarna betalar likväl för mer än vad de kan nyttja. På längre sikt behövs en särskilt anpassad försäkringslösning. Vi vill också se ett slopande av arbetsgivarens sjuklöneansvar, säger Per Lidström, ordförande för FöretagarFörbundet.

[/one_half]

[one_half_last]

Normen i Sverige är i dag att vara fast anställd. Landets småföretagare faller utanför ramen för det trygghetssystem de är med och betalar för. Enligt en undersökning som FöretagarFörbundet genomfört var det i fjol bara några få procent av småföretagarna som tog ut ersättning för egen eller barns sjukdom (omkring åtta procent vardera). Knappt någon tog ut arbetslöshetsersättning.

Att hitta ett system som passar alla småföretagare är svårt. FöretagarFörbundet anser därför att det mest rationella är att bryta ut företagarnas trygghetssystem ur socialförsäkringen och skapa en gruppkollektiv lösning för företagare som anpassas efter företaget och företagaren.

– Då kan företagarna avsätta sin del av sjukförsäkringsavgiften till ett trygghetskonto som de själva disponerar över vid sjukdom eller lågkonjunktur, förklarar Per Lidström.

För mer information:

Camilla Littorin, förbundssekreterare, FöretagarFörbundet
Tel: 070-553 66 70
e-post: camilla.littorin@ff.se

Per Lidström, förbundsordförande, FöretagarFörbundet
Tel: 070-372 08 40
e-post: per.lidstrom@ff.se

FöretagarFörbundet organiserar företagare över hela landet och har i dag över 34 500 medlemmar. Aktiva småföretagare leder FöretagarFörbundet, som arbetar för att förbättra villkoren och förutsättningarna för att starta, driva och äga företag, företrädesvis småföretag. Att skapa opinion om och ökad förståelse för företagandets och entreprenörskapets roll i samhällsutvecklingen ingår också i verksamheten. För mer information, se www.ff.se

[/one_half_last]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr