Svenska kraftnät vill höja svenska elpriser ännu mer!

Europe, Italy , Increase in the cost of bill for  gas and electr

En ny EU-förordning som kallas ”flowbased” eller ”flödesbaserad prissättning” ska utnyttja elnätets kapacitet ännu bättre, vilket leder till att elpriserna på kontinenten sannolikt sänks – medan Sveriges elpriser kan komma att höjs med upp emot 20 procent. Det visar simuleringar som Svenska kraftnät har gjort.

– Det är ren förmögenhetsöverföring som kan tvinga företag i konkurs eller privatpersoner från hus och hem, säger elforskaren Mats Nilsson.

Svenska elpriser har under sommaren och hösten varit avsevärt lägre jämfört med chocksäsongen förra året. Men dettornar upp sig hot i horisonten. Svenska kraftnät vill införa en prissättningsmodell som kallas flowbased som är en följd av en EU-förordning för att utnyttja det europeiska elproduktionen så optimalt som möjligt. Svenska kraftnät har kört prissimuleringar sedan i december ifjol och dessa visar på höjningar av priset i mellansverige på 17,5 procent enligt de testar som gjorts. Södra Sverige som hittills drabbats hårdast av höga elpriser får en lägre höjning om ca 3 procent.

Regeringen har dessutom aviserat en höjd energiskatt efter årsskiftet på 9,2 procent.

Det är helt tondövt gentemot de svenska hushållen och företagen säger Mattias Rebane, näringspolitisk talesperson på Företagarförbundet. Regeringen borde istället ta situationen på allvar och sänka både energiskatt och moms under den period som pågår fram till att ny elproduktion, som regeringen pratar om som lösningen, och alla väntar på har byggts färdigt.

Erik Ek som är strategisk driftchef på Svenska kraftnät, säger till Dagens Nyheter att regioner med lägre elpriser kommer att få högre priser när näten blir effektivare. Eftersom Sverige har haft lägre elpriser än kontinenten får vi nu betydligt högre priser i de simuleringar som gjorts under 10 månader.

Erik Ek säger att den totala samhällsnyttan ökar med flowbased sett till ett Europaperspektiv. Men svenska konsumenter kommer att få betala priset på d föreslagna prishöjningarna som enligt simuleringarna kommer att ge 12,5 miljarder kronor i ytterligare inkomster på årsbasis till elproducenterna. 11,9 miljarder av dessa kommer från elkonsumenterna i form av höjda elpriser. priser

Läs mer här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr