Konkurserna fortsätter att öka!

konkursnotis

Oktober blev ytterligare en svart månad med 12 procent fler konkurser jämfört med samma månad under 2022. Samtidigt minskar nystartade företag med 13 procent.

Sämst

Branschen med information och kommunikation är hårdast drabbad med 110 procent fler konkurser i oktober.

Bäst

Inom handel minskade dock konkurserna något. 4 procent färre konkurser under oktober månad jämfört med förra oktober.

Över hälften av byggföretagen kan ha koppling till bedrägerier 

Byggindustrin har det också svårt, med en ökning av antalet konkurser om 19 procent i oktober. UCs statistik över misstänkta bedrägerier hos företag visar på en ökning av andelen företag som gått i konkurs och där ett bakomliggande bedrägeri kan vara en av orsakerna.

– Vi har sett att en klar ökning har skett de senaste åren. Bygg, anläggningsarbeten, arbetsförmedling, transport och restaurang är branscher där kriminella nätverk traditionellt har verkat och över 50 procent av konkurserna kan vara kopplade till bedrägerier. Under 2023 kommer vi eventuellt att se en minskning då det är svårare att få en företagskredit med anledning av konjunkturläget. Men risken framåt är då att de kriminella nätverken utökar med andra kriminella metoder för att skaffa pengar, avslutar Gabriella Göransson

Läs mer på UC.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr