Svåra år väntar svenska butiker

Johan Davidsson som är ekonom på Svensk Handel spår en tuff tid framöver för handeln. Redan förra året när vi fortfarande hade högkonjunktur gick över fyra butiker i konkurs – per DAG.

Konkurrensen med internationell E-handel är svår och vad som sker när det nu verkar bli sämre tider är svårt att förutse.

Men att handeln aldrig mer kommer att bli sig lik efter det stålbad som väntar står alldeles klart, säger Sven-Olov Daunfeldt, professor vid Handelns forskningsinstitut (HFI) Till Fplus. 

Antalet konkurser i år är i paritet med 2018 men redan under första halvåret varslades lika många människor som under hela 2018. Uppemot 50.000 jobb kan komma att försvinna enligt Johan Davidsson och det är sällanköpshandeln som drabbas hårdast.

Läs mer

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar