Stora brister i rättssäkerheten för företagare: Reglerna måste förändras

[one_half]

Varje år drabbas oskyldiga småföretagare av skattegranskning eller skatteprocess. Att till slut få rätt är en tidsödande och dyr process som i många fall innebär en katastrof. Företaget läggs ner och anställda mister jobbet, ibland redan innan rättstvisten är avslutad. Statistik från Domstolsverket visar nu att knappt vart fjärde beslut som överklagas ändras i domstol när det gäller moms, arbetsgivaravgifter och inkomstskatt.

FöretagarFörbundet och Skattebetalarnas Förening har gemensamt tagit del av offentlig statistik kring skattemål. Dessutom har vi gjort en undersökning bland 1 340 småföretagare kring rättssäkerheten i skattefrågor. Resultatet presenteras i rapporten ”Så stärker vi rättssäkerheten” som diskuteras vid ett riksdagsseminarium i dag onsdag.

– Att alla i Sverige ska betala skatt är en självklarhet. Men om du som företagare försöker göra rätt för dig och ändå blir misstänkliggjord kan det få förödande konsekvenser. Idag har småföretagen ofta inte de resurser som krävs för att driva skattemålen vidare. Rapporten visar på stora brister i rättsäkerheten för företag, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare i FöretagarFörbundet.

Statistiken visar att knappt vart fjärde skattebeslut som överklagas när det gäller inkomsttaxering, moms och arbetsgivaravgifter för företag ändras i Länsrätten. Dessutom sker sedan ytterligare ändringar i kammarrätten.

– Många företag väljer nog att inte överklaga ett beslut till domstol. Därför tror vi att det finns ett stort mörkertal av oskyldiga företagare. Vår gemensamma undersökning visar att så många som 70 procent av småföretagarna anser att de har dåliga kunskaper om hur skattekontrollen faktiskt fungerar. Till exempel vet de flesta inte att omvänd bevisföring gäller i skattemål, säger Robert Gidehag, vd för Skattebetalarnas Förening.

[/one_half]

[one_half_last]

Tillsammans föreslår FöretagarFörbundet och Skattebetalarnas Förening en rad regelförändringar för att stärka rättsäkerheten för Sveriges hundratusentals småföretagare. Några av de viktigaste är:

• Gör det lättare att få rättshjälp i skatteärenden. I dag kan företagare förlora stora pengar på juristkostnader även när de får rätt i domstol.

• Återinför tjänstemannaansvaret. I dag saknas generella regler om personligt ansvar för tjänstemäns myndighetsutövning. För att säkra att tjänstemän tar ansvar för att rättssäkerheten upprätthålls bör sådana regler införas.

• Gör det lättare att få anstånd med betalning av skattekravet när det finns risk att kravet driver ett företag i konkurs.

 

Fakta om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Hero Kommunikation i FöretagarFörbundets medlemspanel med hjälp av webbenkät under 25 -28 oktober. Totalt deltog 1 340 företagare i undersökningen. Dessutom användes statistik från Domstolsverket och Skatteverket. Läs rapporten som är bifogad i det här mailet eller ladda ner den på  www.ff.se eller www.skattebetalarna.se

För mer information

Camilla Littorin, Förbundssekreterare FöretagarFörbundet
Tel: 070-553 66 70
e-post: camilla.littorin@ff.se

Arvid Malm, chefekonom Skattebetalarnas Förening
Tel: 073-687 08 16
e-post: arvid.malm@skattebetalarna.se

[/one_half_last]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr