Sammanfattning
FöretagarFörbundet välkomnar förslag för att stärka svenska och europeiska bolags konkurrenskraft. FöretagarFörbundet är dock negativt inställt till nya regelsystem framtagna på EU-nivå för att ersätta inhemsk lag. Däremot förespråkar vi en utredning om hur en gemensam rättsakt för onlinemiljö skulle gestalta sig och en konvention som småföretagare genom en förordning kan använda sig av och som även skulle vara tillämplig på all handel mellan företag och konsumenter.

Hämta remissen som PDF

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.