INKOMPLETT Grönboken från kommissionen om politiska alternativ för främjande av en europeisk avtalsrätt för konsumenter och företag

Sammanfattning
FöretagarFörbundet välkomnar förslag för att stärka svenska och europeiska bolags konkurrenskraft. FöretagarFörbundet är dock negativt inställt till nya regelsystem framtagna på EU-nivå för att ersätta inhemsk lag. Däremot förespråkar vi en utredning om hur en gemensam rättsakt för onlinemiljö skulle gestalta sig och en konvention som småföretagare genom en förordning kan använda sig av och som även skulle vara tillämplig på all handel mellan företag och konsumenter.

Hämta remissen som PDF

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr