Här skapas jobben: Två av fem småföretag anställer

[one_half]

Det är de minsta företagen som bidrar mest till att skapa nya jobb i Sverige. Så många som 44 procent av de verkliga småföretagen, de med 0-9 anställa, har anställt under de senaste tuffa åren. Nästan 60 procent av dessa vill också växa vidare. Och de nya jobben finns i hela landet, både i glesbygd och i storstad.

Det framkommer i FöretagarFörbundets nya undersökning som debatteras vid ett frukostseminarium i Stockholm på onsdag morgon. Förutom Maria Wetterstand (mp) och Annie Johansson (c) kommer också småföretagare finnas på plats.

– Idag står de små företagen för en tredjedel av alla jobb i den privata sektorn. Det är positivt att undersökningen visar att de också fortsätter att anställa. Här finns det en enorm tillväxtpotential och framtidstro, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare i FöretagarFörbundet.

Fyra av tio av företagen i undersökningen har anställt en medarbetare sedan 2007. Och fler än hälften har anställt två eller fler.

Under de senaste åren har regeringens politik mest handlat om att få människor i arbete. Inte om att stimulera företagen att anställa. Men av de få åtgärder som har införts är det halverad arbetsgivaravgift för ungdomar och nystartsjobb som påverkat de växande småföretagen mest.

– Undersökningen visar tydligt att de företag som vuxit snabbast under den senaste treårsperioden också har påverkats mest av de politiska reglerna.

Omkring 56 procent av småföretagen har dock inte anställt under den senaste treårsperioden. Det är här utmaningen ligger. Att få även denna grupp att rekrytera.

– Det måste bli mer attraktivt att anställa. Framförallt behöver arbetsgivaravgiften sänkas generellt. Det är den enskilt viktigaste frågan för Småföretagarsverige. Först då kommer företagen växa på allvar och arbetslösheten minska, avslutar Camilla Littorin.

[/one_half]

[one_half_last]

Det här skulle enligt undersökningen öka småföretagens vilja att anställa fler:

  1. Arbetsgivaravgifterna sänks
  2. Arbetsgivarnas sjuklöneansvar (första 14 dagarna) tas bort
  3. Möjlighet att hitta rätt medarbetare (utbildning, yrkeserfarenhet, personlighet) ökar
  4. Möjligheterna att snabbt avsluta en anställning ökar
  5. Ett lärlingssystem införs

Fakta om småföretagen i undersökningen:

  • Genomsnittsåldern bland företagarna i undersökningen är drygt 47 år.
  • Andelen företagare med utländsk bakgrund är 14 procent.
  • Något fler företagande män än kvinnor är tillväxtorienterade.
  • Tre fjärdedelar av ”tillväxtföretagarna” är nöjda eller mycket nöjda med att ha utökat personalstyrkan.
  • Nästan sex av tio av de växande företagen vill fortsätta att växa och anställa fler.

Fakta om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Argument AB och PFM Research med hjälp av telefonintervjuer under 2-20 september 2010. Undersökningen gjordes bland företag som 2007 hade 0-9 anställda och som fram till 2010 ökat antalet anställda (netto) med minst en person. Antal svarande var 703.

Läs hela rapporten här.

För mer information

Camilla Littorin, Förbundssekreterare FöretagarFörbundet
Tel: 070-553 66 70
E-post: camilla.littorin@ff.se

[/one_half_last]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr