INKOMPLETT Gränslandet mellan sjukdom och arbete

Sammanfattning
FöretagarFörbundet vill se att det satsas på privata initiativ i rehabiliteringsprocessen, jfr LOV. Vi vill också att det tas större hänsyn till sjuka personer som arbetar i eget företag så att dessa inte på en gång inkluderas i de krav som i vissa fall ställs på anställda att ställa sig till arbetsmarknadens förfogande.

FöretagarFörbundet är dessutom kritiska till det medfinansieringsansvar som idag gäller även för de minsta företagen med upp till nio anställda. Den kategorin företag borde undantas från två veckors medfinansiering av sjuklönen.

Hämta remissen som PDF

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr