INKOMPLETT Gränslandet mellan sjukdom och arbete

Sammanfattning
FöretagarFörbundet vill se att det satsas på privata initiativ i rehabiliteringsprocessen, jfr LOV. Vi vill också att det tas större hänsyn till sjuka personer som arbetar i eget företag så att dessa inte på en gång inkluderas i de krav som i vissa fall ställs på anställda att ställa sig till arbetsmarknadens förfogande.

FöretagarFörbundet är dessutom kritiska till det medfinansieringsansvar som idag gäller även för de minsta företagen med upp till nio anställda. Den kategorin företag borde undantas från två veckors medfinansiering av sjuklönen.

Hämta remissen som PDF

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar