Sammanfattning
FöretagarFörbundet vill se att det satsas på privata initiativ i rehabiliteringsprocessen, jfr LOV. Vi vill också att det tas större hänsyn till sjuka personer som arbetar i eget företag så att dessa inte på en gång inkluderas i de krav som i vissa fall ställs på anställda att ställa sig till arbetsmarknadens förfogande.

FöretagarFörbundet är dessutom kritiska till det medfinansieringsansvar som idag gäller även för de minsta företagen med upp till nio anställda. Den kategorin företag borde undantas från två veckors medfinansiering av sjuklönen.

Hämta remissen som PDF

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.