Bra ambitioner men inga löften: Sänkta skatter för småföretagen välkomnas

[one_half]

FöretagarFörbundet, som representerar Sveriges allra minsta företag, välkomnar de rödgrönas reformambition att sänka skatten för småföretag med 2 miljarder kronor 2011 och 6 miljarder 2012. Generellt sänkta arbetsgivaravgifter och halverad restaurangmoms är det, enligt FöretagFörbundet, i skuggbudgeten som kommer ge störst positiv effekt hos landets småföretagare.

– Generellt sänkta arbetsgivaravgifter är den allra viktigaste åtgärden. Det är i småföretagen jobben skapas. Hälften av landets småföretagare vill växa genom att anställa samt bygga bolag. Förslaget kommer främst att gynna småföretag med 2 – 3 anställda, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare på FöretagarFörbundet.

De flesta förslagen väcker dock frågetecken såsom rätten till heltidsanställning, årlig lönekartläggning samt lagstiftning om att försvåra visstidsanställningar och anlitande av bemanningsföretag.

– Det är tydligt att man inte har lyssnat på småföretagarnas behov i alla led. Flera av förslagen kommer göra det betydligt svårare att driva och utveckla företag samt hämmar tillväxten. Förslagen kommer inte att leda till fler jobb och ökad sysselsättning, säger Camilla Littorin.

[/one_half]

[one_half_last]

Vidare aviserar man att man vill införa en ”Onestop tillståndsportal” samt bättre möjligheter att välja karenstider i sjukförsäkringen. Förslaget välkomnas av småföretagare då all kontakt med olika myndigheter och administration äter upp mycket tid av småföretagens vardag

Samtidigt är man kritisk till att de rödgröna har stora ambitioner och i skuggbudgeten talas det mycket om vad man vill göra men inte så mycket on hur. Om det finns ekonomiskt utrymme vill man även sänka momsen i andra delar av tjänstesektorn, minska sjuklönekostnaderna eller införa riskkapitalavdrag.

– Det är bra ambitioner men vi hade hellre sett konkreta, finansierade förslag än ambitionsnivåer, avslutar Camilla Littorin.

För mer information

Camilla Littorin, Förbundssekreterare FöretagarFörbundet
Tel: 070-553 66 70
e-post: camilla.littorin@ff.se

[/one_half_last]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr