Ny undersökning: Skiljeklausuler en dold risk för företagare

[one_half]

Nio av tio företag använder sig av olika typer av avtal i sin verksamhet. Men trots stora risker är kunskapen låg om vad som händer vid en avtalsrättslig tvist. Sex av tio känner inte till skillnaden mellan ett skiljeförfarande och att tvista i domstol. Och nästan fyra av tio vet inte ens om de har en skiljeklausul i sina avtal eller inte.

Det framkommer av en färsk undersökning som Wistrand Advokatbyrå och FöretagarFörbundet gjort bland närmare 1 200 företagare i FöretagarFörbundets medlemspanel.

– En småföretagare måste vara en tusenkonstnär. Inte bara expert på kärnverksamheten utan även en vass försäljare, administratör och arbetsledare. De skulle också behöva vara insatta i en mängd olika lagar som berör verksamheten. Detta är självklart svårt och standardavtal med standard­klausuler blir därför ofta en enkel lösning som kan bli ödesdiger, säger Camilla Littorin, förbunds­sekreterare på FöretagarFörbundet.

Att låta domstol avgöra en tvist kostar ingenting utöver arvodena för de juridiska ombuden. Men väntetiden är ofta lång och målet riskerar att dras i fler instanser. Skiljeförfarande har därför blivit ett allt vanligare alternativ.

– Fördelen med skiljeförfarande är att det är en snabbare och icke offentlig process. Man kan få experter på det specifika rättsområdet som skiljemän, vilket i mer komplicerade frågor kan vara av stor betydelse, säger Jörgen Eklund, partner och advokat på Wistrand Advokatbyrå.

Men av de företagare som i undersökningen angav att de har en skiljeklausul i sina avtal är det nästan fyra av tio som inte vet vilken typ av klausul det är. Trots att skillnaden mellan en standardklausul och till exempel en skiljeklausul enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut kan få betydande konsekvenser för ett företag som hamnar i tvist.

Att hantera en tvist om en miljon kronor i en skiljenämnd via Stockholms Handelskammares Skiljedoms­institut kan kosta mellan cirka 80 000 och 225 000 kronor, beroende på vilket förfarande man valt1. Till det tillkommer kostnader för de juridiska ombuden. Alla kostnader betalas i slutändan av förloraren.

– Om man avtalat om skiljeförfarande, men inte enligt en handelskammares eller något annat internationellt instituts regler, gäller i princip rörligt arvode. Av erfarenhet vet vi att det ofta blir ännu dyrare. Detta kommer ofta som en chock för många företagare. Det är därför viktigt att ha koll på alla sina avtal. Det är ju ofta först vid problem som konsekvenserna blir så tydliga, säger Johan Molin, advokat på Wistrand Advokatbyrå.

[/one_half]

[one_half_last]

Om skiljeförfaranden

Många affärstvister kan istället för i domstol lösas genom ett skiljeförfarande. Fördelen med att använda sig av ett skiljeförfarande är att processen är privat istället för offentlig. Det innebär att det som åberopas i tvisten inte blir offentligt på samma sätt som i domstol. Ett skiljeförfarande är oftast också snabbare än en domstolsprocess. Nackdelen är att ett skiljeförfarande kan bli dyrt och därför inte lämpar sig för tvister om små belopp.

Exakt hur förfarandet ser ut beror på skiljeklausulen. I ett skiljeförfarande som regleras av en standardskilje­klausul dömer normalt tre skiljemän. Vid mindre tvister kan förenklade förfaranden enligt till exempel Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut användas. Då utses bara en skiljeman och kostnaden blir därför betydligt lägre.

1Ett räkneexempel

Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut tillhandahåller tre olika alternativa skiljeförfaranden. Nedan är ett räkneexempel på cirkakostnader vid en tvist om en miljon kronor. Kostnader som i slutändan betalas av förloraren.

1)   Skiljenämnd med tre ledamöter som ska arvoderas. Cirkakostnad 225 000 kronor.

2)   Skiljenämnd av en ensam skiljeman. Cirkakostnad: 124 000 kronor.

3)   Förenklat skiljeförfarande med en ensam skiljeman. Cirkakostnad: 80 000 kronor.

Till alla exempel ovan tillkommer kostnader för parternas advokater. Då tillämpas nästan uteslutande rörligt arvode och det är svårt att förutse kostnaden. Dock ersätter företagsförsäkringarnas rättsskydd advokatarvodet inom vissa spärrbelopp.

Om undersökningen

Webbundersökning bland FöretagarFörbundets medlemmar genomfördes den 19-23 september 2010. Antal svarande: 1 197 företagare. Genomförd av Hero Kommunikation. Rapport från undersökningen finns att ladda ner på www.ff.se.

För mer information

Johan Molin, advokat Wistrand Advokatbyrå
Tel: 070-950 72 71
e-post: johan.molin@wistrand.se

Jörgen Eklund, advokat och partner Wistrand Advokatbyrå
Tel: 076-115 10 17
e-post. jorgen.eklund@wistrand.se

Camilla Littorin, förbundssekreterare FöretagarFörbundet
Tel: 070-553 66 70
e-post: camilla.littorin@ff.se

[/one_half_last]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr