Framsida_rttsskerhet-1289991863090Varje år drabbas oskyldiga småföretagare av skattegranskning eller skatteprocess. Att till slut få rätt är en tidsödande och dyr process som i många fall innebär en katastrof.

Företaget läggs ner och anställda mister jobbet, ibland redan innan rättstvisten är avslutad. Statistik från Domstolsverket visar nu att knappt vart fjärde beslut som överklagas ändras i domstol när det gäller moms, arbetsgivaravgifter och inkomstskatt.

Läs rapporten