Småföretagen förbisedda

[one_half]

Håkan Juholts linjetal gav inga förhoppningar hos landets allra minsta företagare. Mona Sahlins småföretagarvänliga profil verkar inte ha smittats av sig på Socialdemokraternas nye partiordförande.

– Jag är förvånad att Juholt inte tog chansen att etablera en god relation med landets allra minsta småföretagare. En tredjedel av landets småföretagare kommer från ett arbetarhem och vill inget hellre än att kunna leva och växa i sitt företag. Men då måste det också bli ett mer solidariskt småföretagsklimat, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare på FöretagarFörbundet.

Juholts säger i sitt tal att en F-skattsedel endast är ett sätt att kringgå arbetsrätten och kollektivavtal.

– Enmansföretagarna är Sveriges enskilt största företagargrupp. Deras andel av förädlingsvärdet, som är företagens samlade bidrag till BNP, är hela 15 procent. Juholt ger uttryck för en mycket negativ syn på alla de enmansföretagare som finns i Sverige. Att genom eget arbete försörja sig själv och betala skatt, är bra nog och ska inte förringas.

[/one_half]

[one_half_last]

Enligt en enkät, som SR och SVT:s politikerkompass Valpejl tog fram inför det senaste valet 2010, vill Juholt bland annat avskaffa RUT.

– RUT har skapat många jobb, inte minst har många av arbetsmarknadens svaga grupper åter funnit gemenskap och meningsfullhet i ett arbete. Med Mikael Damberg vid Juholts sida ser jag ändå en öppning för en konstruktiv dialog om småföretagarnas framtid, avslutar Camilla Littorin.

För mer information

Camilla Littorin, Förbundssekreterare FöretagarFörbundet
Tel: 070-553 66 70
e-post: camilla.littorin@ff.se

[/one_half_last]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr