När Sverige “stänger” för sommarsemester jobbar småföretagarna för fullt. En av fyra småföretagare tar inte mer än en vecka ledigt under sommaren. Detta år drar också många in på sommarvikarierna, endast 22 procent planerar att ta in ersättare – en minskning med åtta procentenheter jämfört med förra året. Det framkommer i FöretagarFörbundets årliga arbets- och semesterundersökning som i år genomförs för tredje året i rad.

– Tyvärr har småföretagarnas arbets- och semestersituation inte förbättrats jämfört med föregående år. Visst är småföretagarnas slitstyrka och flexibilitet sundhetstecken. Men ett sunt företagande kräver nödvändiga andhämtningspauser med sammanhängande ledighet, säger Camilla Littorin, förbundssekretare på FöretagarFörbundet.

Kortast sommarsemester tar småföretagare i landsorten och i mindre städer, samt de småföretagare som har fem till nio anställda. Två tredjedelar av småföretagarna tar maximalt 15 dagars semester under sommaren.

Vart femte småföretag tänker anställa sommarvikarier i år. Det är en minskning jämfört med 2008, då 30 procent av småföretagaren anställde ersättare. Många småföretagare uppger också att de självklart måste se till att de anställda först får sin lagstadgade semesterrätt uppfylld, innan de själva kan ta ledigt.

– Personalen har ju rätt till sina fyra veckor i följd och det kostar för mycket med extrapersonal, säger en av småföretagarna i undersökningen.

Undersökningen visar även att fler än fyra av fem småföretagare arbetar mer än 40 timmar i veckan och att var sjunde småföretagare arbetar mer än 60 timmar i veckan.

– Det måste bli mer attraktivt att driva företag. Främst måste arbetsgivaravgiften sänkas, men arbetsrätten bör också moderniseras, så att fler småföretagare kan och vågar anställa, säger Camilla Littorin.

Fakta om undersökningen:

Undersökningen genomfördes via Internet under perioden 6-13 maj 2009 och är en uppföljning av en liknande studie från samma period 2007 och 2008. Målgruppen är medlemmar i FöretagarFörbundet och antal svarande var 1 610.

För mer information:

Camilla Littorin, förbundssekreterare på FöretagarFörbundet tel: 070-553 66 70 e-post: camilla.littorin@ff.se

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.