Ljummet betyg till partiernas småföretagarpolitik

[one_half]

FöretagarFörbundet är besvikna på de flesta partier under Almedalsveckan då det saknades konkreta förlag på åtgärder för ett starkt småföretagarklimat. Med hjälp av FF:s egna betygssystem, Kronan, betygsätter förbundet småföretagarpolitiken i Almedalen. Sämst betyg får (v) (s) och (m) och högst betyg får (mp) och (fp).

– Sveriges 900000 småföretagare får landet att växa, det är dem som kan ta oss ur krisen. Trots det var småföretagarna inte i fokus under Almedalsveckan, varken hos Allianspartierna eller det Rödgröna samarbetet, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare på FöretagarFörbundet.

De två partier som utmärkte sig i småföretagsfrågor var Miljöpartiet och Folkpartiet. FöretagarFörbundet ger dem båda Fyra av Fem kronor.

Peter Eriksson, (mp), utlovade en sänkt arbetsgivaravgift med tio procent för småföretagen. Eriksson tog även upp företagandets viktiga roll för samhälls- och miljöutvecklingen

Jan Björklund, (fp), vill se ett fungerande och heltäckande lärlingssystem – en av FöretagarFörbundets punkter i Handlingsprogrammet. Det är en viktig fråga som Alliansen gick ut med i förra valet.

[/one_half]

[one_half_last]

– Det är i de små företagen som jobben skapas. Därför krävs det konkreta åtgärder nu, för att snabbare ta oss ur krisen. Alliansen gick till val på förbättringar för småföretagarna – nu vill vi se konkreta åtgärder som innebär förbättringar i vardagen, säger Camilla Littorin.

Tre av Fem kronor ger FöretagarFörbundet till Maud Olofsson, Centerpartiet (c), som vill ta bort LAS vilket framför allt drabbar unga och invandrare. Maud nämnde också småföretagandet som en viktig del av lösningen på klimatfrågan. Även Göran Hägglund får Tre av Fem kronor i företagarfrågan då han lyfte fram avskaffandet av Apoteksmonopolet samt synliggjorde företagen som en viktig del av det civila samhället.

Till sist – Moderaterna (m), Socialdemokraterna (s) samt Vänsterpartiet (v) var en stor besvikelse för alla landets småföretagare. (m) och (s) får Två av Fem kronor och (v) En av Fem kronor. FöretagarFörbundet hoppas på att kunna ge de här partierna bättre betyg under valåret 2010.

[/one_half_last]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr