almedalstalen_188-1246872377133Varje år talar de svenska partiledarna under Almedalsveckan i Visby. När nu 2009 års upplaga av Almedalsveckan är över summerar FöretagarFörbundet i en ny skrift vad partiledarna sade under sina tal i frågor som är viktiga för oss.

Vår sammanfattning av talen ska inte tas för en recension av partiernas politiska program. Samtidigt är det intressant att se vilka frågor som prioriteras i Almedalstalen – de kan ge en fingervisning om hur partierna kommer att prioritera under nästa års valrörelse.

Enligt vår bedömning var det Miljöpartiet och Folkpartiet som hade mest att komma med i årets Almedalstal.

Ladda hem kortrapporten för att läsa samtliga partiers betyg