almedalstalen_188-1246872377133Varje år talar de svenska partiledarna under Almedalsveckan i Visby. När nu 2009 års upplaga av Almedalsveckan är över summerar FöretagarFörbundet i en ny skrift vad partiledarna sade under sina tal i frågor som är viktiga för oss.

Vår sammanfattning av talen ska inte tas för en recension av partiernas politiska program. Samtidigt är det intressant att se vilka frågor som prioriteras i Almedalstalen – de kan ge en fingervisning om hur partierna kommer att prioritera under nästa års valrörelse.

Enligt vår bedömning var det Miljöpartiet och Folkpartiet som hade mest att komma med i årets Almedalstal.

Ladda hem kortrapporten för att läsa samtliga partiers betyg

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.