framsida_stimulans-1246026908895Hur ska Sverige kunna möta lågkonjunkturen på bästa sätt? Sedan hösten 2008 har den frågan debatterats intensivt, både i Sverige och i vår omvärld. I den här rapporten kommer vi med en rad förslag som visar hur Sverige kan dämpa effekten av den globala krisen. Rapporten är en uppföljning av det stimulanspaket FöretagarFörbundet lade fram förra året.

Till skillnad från i vårt första stimulanspaket sätter vi i denna rapport en tydlig budgetram. Vi utgår här från Konjunkturinstitutets kalkyler om hur stora ofinansierade stimulanser som behövs för att dämpa den mycket kraftiga inbromsningen i ekonomin. Totalt handlar det enligt KI om 55 miljarder kronor.

FöretagarFörbundet vill att den ram KI sätter upp ska användas till enkla och generella åtgärder som snabbt gör det möjligt för både företag och offentlig sektor att behålla sin personal. Den viktigaste åtgärden vi föreslår är därför en sänkning av arbetsgivaravgifterna med drygt 50 miljarder kronor.

Läs rapporten

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.