nyttjuli_188-1245225328946Den första juli träder en hel rad nya lagar och regler i kraft i Sverige. Vi i FöretagarFörbundet sammanställer därför i en sammanfattning de lagändringar som vi tycker är särskilt intressanta för Sveriges företagare.

De nya lagar som träder i kraft den första juli som vi anser kan vara intressanta för småföretagare är:

 • Det nya HUS-avdraget & fakturamodellen
 • Ägarlägenheter
 • Omreglering av apoteksmarknaden
 • Utökade möjligheter till omedelbart avdrag för inventarier av mindre värde
 • Miljöbilspremie ersätts med skattebefrielse
 • Ökade möjligheter för väktare från andra EU-länder att arbeta tillfälligt i Sverige
 • Ändring av täckningsbeloppet för insättningsgarantin
 • Tydligare regler för bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser
 • Lag om yrkesförarkompetens
 • Barnomsorgspeng införs
 • Nya regler om kontaktpunkt och informationsförfaranden angående tillämpning av ömsesidigt erkännande av tekniska regler för produkter
 • Ersättningsetablering för vissa privata vårdgivare

Läs rapporten

På Regeringens hemsida hittar du alla lagändringar den 1 juli.

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.