Nya lagar första juli 2009

nyttjuli_188-1245225328946Den första juli träder en hel rad nya lagar och regler i kraft i Sverige. Vi i FöretagarFörbundet sammanställer därför i en sammanfattning de lagändringar som vi tycker är särskilt intressanta för Sveriges företagare.

De nya lagar som träder i kraft den första juli som vi anser kan vara intressanta för småföretagare är:

 • Det nya HUS-avdraget & fakturamodellen
 • Ägarlägenheter
 • Omreglering av apoteksmarknaden
 • Utökade möjligheter till omedelbart avdrag för inventarier av mindre värde
 • Miljöbilspremie ersätts med skattebefrielse
 • Ökade möjligheter för väktare från andra EU-länder att arbeta tillfälligt i Sverige
 • Ändring av täckningsbeloppet för insättningsgarantin
 • Tydligare regler för bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser
 • Lag om yrkesförarkompetens
 • Barnomsorgspeng införs
 • Nya regler om kontaktpunkt och informationsförfaranden angående tillämpning av ömsesidigt erkännande av tekniska regler för produkter
 • Ersättningsetablering för vissa privata vårdgivare

Läs rapporten

På Regeringens hemsida hittar du alla lagändringar den 1 juli.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr