När nu Koeningsegg, med stöd från bland annat norska finansiärer, tar över det krisdrabbade SAAB visar det på vikten av nytänkande entreprenörer i samhället. Men det gäller att småföretagen får de rätta förutsättningarna. Alla kan inte ha en norsk oljemiljardär i ryggen. – När det klassiska svenska storföretagandet hamnar i kris är det nu de mindre företagen som får ta vid. Det visar hur viktigt det är för Sverige att se till att småföretagen har bra förutsättningar, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare på FöretagarFörbundet.

Christian von Koeningsegg , företagaren bakom den svenska supersportbilen med samma namn, har mot alla odds, byggt upp ett högteknologiskt småföretag i mördande konkurrens.

FöretagarFörbundet välkomnar övertagandet – SAAB är efter många förlusttyngda år i desperat behov av nytänkande och nya idéer om företaget ska ha en chans att överleva. Och det nytänkandet kan bara komma från en aktör som tidigare visat att han är beredd att utmana vad många anser är omöjliga odds.

– Vi hoppas att det här kan bli en nytändning för det uppstudsiga svenska entreprenörskapet efter en lång tids stagnation. Men då behövs tydliga åtgärder som gör det lättare för småföretagare att dra ihop kapital. Alla kan inte ha en norsk oljemiljardär i ryggen, trots allt, avslutar Camilla Littorin.

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.