Småföretagare måste inkluderas i pensionstryggheten

företagar kan bli fattigpensionär

Det statliga pensionssystemet i Sverige är ett framgångsrikt system som tagits fram med bred politisk enighet. detta har skapat ett stabilt system som följer den ekonomiska samhällsutvecklingen väl.

Systemet bygger på att pensionen till dagens pensionärer betalas av de som arbetar idag. Företagen betalar drygt 200 miljarder kronor per år i ålderspensionsavgift ca en tredjedel av arbetsgivaravgifterna, för närvarande 10,21 procent. Arbetstagarna betalar samtidigt en pensionsavgift på 7 procent, (upp till 8,07 inkomstbasbelopp). Det blir ytterligare ca 130 miljarder kronor per år. Totalt betalar alltså arbetsgivare och anställda in mer än 330 miljarder kronor per år till det statliga pensionssystemet.

Dessa pengar sparas inte till den gena pensionen utan betalas till den generation som är pensionärer nu. Och förhoppningsvis så kommer detta fortgå generation efter generation. Varje pensionärsgeneration blir beroende av att nästkommande generationer betalar för deras pension. Systemet förutsätter att de som arbetar betalar in tillräckligt mycket för att betala pensionärernas pensioner.

Den statliga pensionen räcker dock för de flesta inte till en rimlig pension, för många endast till 40-50 procent av den lön de har idag som arbetande. Därför betalar de flesta arbetsgivare in tjänstepension till sina anställda. Även de mindre företagen som saknar kollektivavtal betalar i de flesta fall in tjänstepension för arbetstagarna. Dock har det visat sig att företagarna i många fall glömmer sig själva. Eller ”sparar” denna kostnad i förhoppning om att den egna pensionen skall ”lösa sig” i framtiden. Kanske tänker man att företaget skall säljas och att det skall vara deras ”pensionsförsäkring”.

I en undersökning bland Företagarförbundets medlemmar i början av 2022 angav en av tre företagare att de inte sparar i tjänstepension till sig själva. Det innebär att hundratusentals företagare riskerar att bli fattigpensionärer när det är dags för pensionen.

När de politiska diskussionerna nu pågår om ett omtag om pensionssystemet och den framtida finansieringen så att pensionen skall klara den växande äldre befolkningen är det viktigt att man även har småföretagarna i åtanke. Det måste bli lika självklart för dessa att spara i tjänstepension som för arbetstagare. I annat fall riskerar vi att få en stor grupp i samhället som hamnar i en fattigfälla.

Läs mer om pensionssystemet här

Företagarförbundet har tagit fram en självklar pensionstrygghet för småföretagare

Företagarförbundet startade ett arbete för att råda bot på de otrygghet som många småföretagare går till mötes med sin pension. Siktet ställdes in på en enkel och begriplig tjänstepension som man kan börja spara i utan för mycket krångel och oändliga mängder möten och papper. Ett möte med en pensionsrådgivare räcker för att starta en tjänstepension och därmed gå mot ett tryggare liv som pensionär när det blir dags. Företagare har väldigt olika förutsättningar och möjligheter att lägga undan pengar varje månad till pension och det har våra rådgivare respekt för. Det viktigaste är att man startar på något sätt och i någon form för att undvika att bli fattigpensionär i framtiden

https://ff.se/tjanstepension/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr