Medlemsundersökning om företagens elpriser

Survey FF Oktober #10 Elpriser.003

Två tredjedelar av företagen har rörliga elpriser och uppskattar det genomsnittliga elpriset under året till 194 öre/kwh. Det är 113 öre mer per kwh jämfört med den tredjedel som har bundit att elpris.  Drygt 25 procent har bundit sitt elpris så de klarar sig över vintern medan nästan hälften av företagen bundit på mer än 12 månader.

Endast ett fåtal av de företag som hyr lokal där el ingår har fått hyreshöjningar till följd av de ökade elpriserna.

Läs hela rapporten här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr