Medlemsundersökning om företagens elpriser

Två tredjedelar av företagen har rörliga elpriser och uppskattar det genomsnittliga elpriset under året till 194 öre/kwh. Det är 113 öre mer per kwh jämfört med den tredjedel som har bundit att elpris.  Drygt 25 procent har bundit sitt elpris så de klarar sig över vintern medan nästan hälften av företagen bundit på mer än 12 månader.

Endast ett fåtal av de företag som hyr lokal där el ingår har fått hyreshöjningar till följd av de ökade elpriserna.

Läs hela rapporten här

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar