Skulle småföretagare anställa om det fanns en trappstegsmodell?

Survey FF September #2 Anställa med tillväxtjobb.001
  • Det finns 1 miljon små och medelstora företag i Sverige. 
  • OM vart tredje företag skulle anställa EN person, kunde vi halvera arbetslösheten. 
  • Företagen säger i undersökning efter undersökning att det är svårt att hitta kompetent arbetskraft. 
  • Att anställa sin första medarbetare är ett jättesteg för ett litet företag och innebär stort risktagande. 

Om det fanns en modell där man kunde anställa på deltid, (dvs ta ett litet steg i taget mot en fulltidsanställning) och samtidigt kompetensutveckla personen på företaget, skulle det då hjälpa företagen att våga anställa? Och skulle det då skapa nya jobb och minska arbetslösheten?

Företagarförbundet sökte svar på fråga i en undersökning i september. – Svaret är JA! 

HÄLFTEN av småföretagen säger sig vilja anställa om det fanns en modell som kombinerade arbete med kompetensutveckling. och 85 procent skulle öka anställningsgraden inom ett år. 7 av tio tror sig kunna gå från deltidsanställning till fulltid inom 18 månader.

Ta del av hela rapporten här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr