Sjuklöneansvaret drabbar småföretagarna hårt: Vågar inte nyanställa

[one_half]

Majoriteten av småföretagarna tycker att sjuklöneansvaret är ett stort eller mycket stort hinder för att anställa. Det, tillsammans med den höga nivån på arbetsgivaravgiften, utgör de absolut största hindren för Sveriges småföretag för att anställa och att öka jobben i Sverige. Det framkommer i en ny undersökning som FöretagarFörbundet har gjort bland sina medlemmar.

Undersökningen visar att hälften av småföretagarna anser att sjuklöneansvaret, som arbetsgivare har, kan vara särskilt orättvist. Många småföretagare vittnar om absurda situationer då de betalat ut sjuklön för sina medarbetares konvalescens.

– Det är inte rimligt att man som arbetsgivare ska betala sjuklön för medarbetare som inte kan arbeta på grund av en skönhetsoperation som inte landstinget står för. Det är inte konstigt om småföretagarna tvekar att anställa, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare på FöretagarFörbundet.

Undersökningen visar också att åtta av tio småföretagare känner oro inför att någon anställd ska bli sjuk och att de ska stå med tunga kostnader för både sjuklön och ersättare. Dessutom betalar de idag redan höga sjukförsäkringsavgifter på medarbetarnas löner.

– Arbetsgivarens betalningsansvar för sjuklöneperioden måste avskaffas. De betalar in till ett trygghetssystem som de till stor del ändå får bekosta själva när någon medarbetare blir sjuk, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare på FöretagarFörbundet.

I studien framkommer det också att 75 procent av småföretagarna själva jobbar fast de är sjuka och endast fem procent kurerar sig och tar ut sjuklön precis som en anställd.

[/one_half]

[one_half_last]

Några situationer där småföretagaren har tvingats att betala sjuklön (hämtat från undersökningen)

  • Rehabilitering av krockskada efter att kört rattonykter
  • Rehabilitering av att hoppat fallskärm på semestern
  • Rehabilitering av skada på annat jobb
  • Rehabilitering av icke-medicinsk skönhetsoperation.
  • Sjukskrivning ”vila och utevistelse” som innebär julshopping i London (godkänt av Försäkringskassan).
  • Sjukskrivning ”vila och utevistelse” som genomgången ”starta-eget-kurs”(godkänt av Försäkringskassan).
  • Upprepade sjukskrivningar för rökare på grund av luftrörsbesvär.

Du hittar undersökningen här.

Fakta om undersökningen

Webbundersökning bland FöretagarFörbundets medlemmar mellan den 12 till 15 januari 2010. Antal svarande: 1 424 företagare. Genomförd av Hero Kommunikation. Rapport över undersökningen finns att ladda ner www.ff.se.

Fakta om arbetsgivarnas sjuklöneansvar

Arbetsgivaren ska från dag två till fjorton i varje sjukperiod betala sjuklön till en anställd som inte kan arbeta på grund av sjukdom/rehabilitering. Sjuklönen ska motsvara 80 procent av de förmåner i anställningen som den anställde förlorar. Efter upprepad sjukfrånvaro försvinner den första karensdagen.

För mer information

Camilla Littorin, Förbundssekreterare FöretagarFörbundet
Tel: 070-553 66 70
e-post: camilla.littorin@ff.se

[/one_half_last]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr