Enmansf_retagarna_web-1271076754649Majoriteten av småföretagarna tycker att sjuklöneansvaret är ett stort eller mycket stort hinder för att anställa. Det, tillsammans med den höga nivån på arbetsgivaravgiften, utgör de absolut största hindren för Sveriges småföretag för att anställa och att öka jobben i Sverige. Det framkommer i en ny undersökning som FöretagarFörbundet har gjort bland sina medlemmar.

Undersökningen visar att hälften av småföretagarna anser att sjuklöneansvaret, som arbetsgivare har, kan vara särskilt orättvist. Många småföretagare vittnar om absurda situationer då de betalat ut sjuklön för sina medarbetares konvalescens.

Läs undersökningen

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.