Nästan fyra av fem småföretagare tycker att sjuklöneansvaret är ett hinder för anställa. Majoriteten tycker att sjuklöneansvaret till och med är ett stort eller mycket stort hinder. Hälften av de som inte har några anställda tycker att det är ett mycket stort hinder. En fjärdedel med fler än 10 anställda tycker också att det är ett mycket stort hinder.

Klicka på bilden nedan för att läsa hela rapporten.

Enmansf_retagarna_web-1264411182783