Lägsta betyg till Justitiedepartementet: FöretagarFörbundet kommenterar Insolvensutredningen

[one_half]

Regeringens anslag med Insolvensutredningen, som innebär hur man hanterar företag som hamnat i ekonomiska problem, tillfälliga eller varaktiga, var mycket bra. Att entreprenörer snarast möjligt efter tillfälliga ekonomiska problem skall kunna återuppta sitt företagande är av stor vikt. Men som förslaget nu ser ut så är risken uppenbar att de positiva effekterna uteblir på grund av att man både löser och skapar nya problem för småföretagare.

FöretagarFörbundet menar att ställföreträdaransvaret måste tas bort, dels för att på ett rimligt sätt begränsa risken för företagaren personligen men också för att jämställa staten med övriga leverantörer. Just det sistnämnda trodde många hände med nya Förmånsrättslagen men så är inte fallet. Staten är gynnad på bekostnad av övriga som har fordringar på en verksamhet.

Lagförslaget hittar du här.

[/one_half]

[one_half_last]

För mer information:

Per Lidström, Förbundsordförande, FöretagarFörbundet
Tel: 070-37 20 840
E-post: per.lidström@ff.se

 

Läs näringslivsorganisationerna Svenskt Näringsliv, Bankföreningen, Företagarna och Företagarförbundets gemensamma pressmeddelande

 

Läs näringslivsorganisationerna Svenskt Näringsliv, Bankföreningen, Företagarna och Företagarförbundets gemensamma särskilda yttrande

[/one_half_last]

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr