Regeringens anslag med Insolvensutredningen, som innebär hur man hanterar företag som hamnat i ekonomiska problem, tillfälliga eller varaktiga, var mycket bra. Att entreprenörer snarast möjligt efter tillfälliga ekonomiska problem skall kunna återuppta sitt företagande är av stor vikt. Men som förslaget nu ser ut så är risken uppenbar att de positiva effekterna uteblir på grund av att man både löser och skapar nya problem för småföretagare. FöretagarFörbundet menar att ställföreträdaransvaret måste tas bort, dels för att på ett rimligt sätt begränsa risken för företagaren personligen men också för att jämställa staten med övriga leverantörer. Just det sistnämnda trodde många hände med nya Förmånsrättslagen men så är inte fallet. Staten är gynnad på bekostnad av övriga som har fordringar på en verksamhet.

Lagförslaget hittar du här.

 

 

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.