FöretagarFörbundet som representerar 35 000 småföretagare är besvikna på vårpropositionen som inte innehåller några reformer för stärkt tillväxt. FöretagarFörbundet gläds åt de åtgärder som senaste tiden har stärkt företagaren, men efterlyser insatser som även stärker företagandet. FöretagarFörbundet har välkomnat den senaste tidens åtgärder som stärker de minsta företagen, men menar att det nu är dags att höja blicken och införa åtgärder som innefattar de lite större småföretagen, de med upp till tjugo anställda. I den gruppen finns en enorm tillväxtpotential som även är till nytta för de allra minsta småföretagen. Genom att fokusera på småföretagen med upp till tjugo anställda kommer effekterna på kort sikt att bli betydligt större.

– Hälften av Sveriges småföretagare vill växa genom att anställa, tjäna pengar och bygga bolag. Därför krävs reformer som gynnar den gruppen som kan se till att fler jobbtillfällen skapas, säger Camilla Littorin, Förbundssekreterare på FöretagarFörbundet.

Att budgeten främst fokuserar på pensionärer och barnfamiljer, de som har drabbats särskilt hårt av krisen, är bra ur ett samhällsekonomiskt perspektiv då gruppernas ökade konsumtion indirekt kommer påverka företagen. Men det är inte tillräckligt föra att stimulera företagandet – fler åtgärder och sänkta kostnader för arbetskraft står högst på småföretagarnas önskelista.

– Alla politiska partier är överens om småföretagarnas betydelse för samhällsutvecklingen så fler paket till landets småföretagare hade vi väntat oss. Sänkt arbetsgivaravgift är den uteslutande största presenten småföretagarna kan få, säger Camilla Littorin.

I vårpropositionen nämns två åtgärder för småföretagen – enklare momsredovisning och slopad revisionsplikt.

– För fyra år sedan vid den här tiden ville Alliansen satsa 15 miljarder på småföretag och företagande. Var är de ambitionerna nu? säger Per Lidström, Förbundsordförande i FöretagarFörbundet.

För mer information:

Camilla Littorin, förbundssekreterare på FöretagarFörbundet tel: 070-553 66 70 e-post: camilla.littorin@ff.se

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.