Sammanfattning
FöretagarFörbundet stöder idén med större samordning men vill att det i högre utsträckning fokuseras på redan befintliga lokala aktörer och myndigheter.

Hämta remissen som PDF