INKOMPLETT Utveckling av lokal service i samverkan: Se medborgarna – för bättre offentlig service

Sammanfattning
FöretagarFörbundet stöder idén med större samordning men vill att det i högre utsträckning fokuseras på redan befintliga lokala aktörer och myndigheter.

Hämta remissen som PDF

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr