INKOMPLETT Utveckling av lokal service i samverkan: Se medborgarna – för bättre offentlig service

Sammanfattning
FöretagarFörbundet stöder idén med större samordning men vill att det i högre utsträckning fokuseras på redan befintliga lokala aktörer och myndigheter.

Hämta remissen som PDF

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar