Enmansf_retagarna_web-1271066895497 (1)Sveriges småföretagare ser allt ljusare på tillvaron. Många tror att lönsamheten ökar och tre av tio uppger att de kommer att nyanställa under 2010. Dessutom får Alliansregeringen det högsta betyget på tre år. Men även Miljöpartiet har ökat sitt förtroende bland småföretagen, främst bland nyetablerade företagare.

Det framkommer i FöretagarFörbundets årliga vårundersökning där förbundet tar tempen på Småföretagarsverige.

Klicka för att läsa undersökningen

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.