Så påverkas Småföretagarsverige av valresultatet: FöretagarFörbundet granskar blockens förslag

[one_half]

På söndag går hundratusentals småföretagare till vallokalerna, men kommer deras röst att påverka det framtida företagsklimatet? FöretagarFörbundet har ingående analyserat blockens företagarpolitik och presenterar detta i en rapport. Resultatet visar att skillnaden mellan blocken är stora och förslagen för kraftfull tillväxt är få.

Här är de förslag som mest kommer att påverka småföretagens vardag:

  1. De rödgrönas generella sänkning av arbetsgivaravgifterna: Innebär sänkta kostnader för att anställa, vilket är det viktigaste incitamentet för att småföretagen ska våga anställa och växa. Dock blir det en fördubblad avgift för de unga under 26 år.
  2. Båda blocken vill fortsätta regelförenklingsarbetet: Innebär en minskning av den administrativa bördan och minskade kostnader för företagen. Företagaren får mer tid till kärnverksamheten.
  3. De rödgrönas förslag om rätt till heltid: Innebär att småföretagen kommer att vara försiktiga med att anställa och därmed inte kunna ta nästa utvecklingssteg, vilket leder till färre jobb.
  4. Alliansens utbyggda lärlingssystem: Innebär att ungdomar får goda yrkeskunskaper, som svarar mot småföretagens behov.
  5. De rödgrönas kilometer- och koldioxidskattskatt: Innebär ökade kostnader för transporter och därmed även för varor och tjänster.

[/one_half]

[one_half_last]

– Om vi ska öka antalet jobb i Sverige måste vi också stimulera efterfrågan på arbetskraft i företagen. Alla pratar om småföretagen, det är där jobbtillväxten har skett och därför borde vi se fler kraftfulla förslag i blockens företagarpolitik. Det skulle få fart på Sverige, säger Camilla Littorin förbundssekreterare på FöretagarFörbundet.

Bägge blocken är rörande överens om att sänka tjänstemomsen i restaurangbranschen, men väntar med en sänkning till ekonomin tillåter.

– Vi menar att en sänkning av tjänstemomsen borde vara högprioriterat då det finns stora möjligheter för nya jobb att skapas, inte minst för ungdomar, avslutar Camilla Littorin.

Här hittar du FöretagarFörbundets rapport ”Så här påverkas Småföretagarsverige av valresultatet”.

För mer information

Camilla Littorin, Förbundssekreterare FöretagarFörbundet
Tel: 070-553 66 70
E-post: camilla.littorin@ff.se

[/one_half_last]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr