Positivt att lyfta företagen: Men viktigaste åtgärden återstår

[one_half]

För Sveriges hundratusental småföretagare är det mycket positivt att regeringen så tydligt vill uppmuntra entreprenörskap och göra Sverige mer företagsamt. Och vår förhoppning är att småföretagarfrågor kommer att vinna allt mer tyngd i politiska debatten.

Det säger Camilla Littorin förbundssekreterare på FöretagarFörbundet i en kommentar till Statsministerns regeringsförklaring.

–  Det är också glädjande att Maud Olofsson får förnyat förtroende som näringsminister. Hon har i sin politik prioriterat just småföretagarfrågor. Och våra undersökningar visar att många småföretagare har upplevt ett förbättrat företagsklimat under de senaste åren, säger Camilla Littorin.

– Samtidigt är småföretagarna besvikna på att vardagen inte blivit så enkel som utlovats i början av den förra mandatperioden. Nu får Maud Olofsson en chans att fullfölja regeringens långsiktiga arbete.

I regeringsförklaringen räknade statsministern upp ett antal näringspolitiska satsningar. FöretagarFörbundet anser att det framförallt är RUT/ROT- avdrag, utbyggnaden av lärlingssystem och halveringen av restaurangmomsen som kommer att få störst inverkan på de allra minsta företagen.

[/one_half]

[one_half_last]

Dock saknas den viktigaste åtgärden för att skapa tillväxt. Småföretagen är Sveriges största arbetsgivare och det är också de som har störst möjlighet att skapa nya jobb.

– Vi frågade nyligen 1 200 företagare om vilken åtgärd som den nya regeringen nu bör genomföra för Småföretagarsverige. Spontant svarar fler än var tredje småföretagare att det är en rejäl sänkning av arbetsgivaravgiften som de anser är nyckeln till full sysselsättning. Den frågan kommer vi att fortsätta att driva hårt, avslutar Camilla Littorin.

Fakta om undersökningen

Webbundersökning bland FöretagarFörbundets medlemmar mellan den 19 till 23 september 2010. Antal svarande: 1 197 företagare. Genomförd av Hero Kommunikation.

För mer information

Camilla Littorin, Förbundssekreterare FöretagarFörbundet
Tel: 070-553 66 70
e-post: camilla.littorin@ff.se

Maria Linde, Press- och informationssekreterare
Tel: 070-796 66 72
E-post: maria.linde@ff.se

[/one_half_last]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr