Få konkreta åtgärder finns i budgetpropositionen. Halverad restaurangmoms var dock en av de åtgärder som Anders Borg presenterade som reformambitioner, något som kan införas om ekonomin tillåter. Denna fråga är en framgång för FöretagarFörbundet som har drivit frågan hårt. – Äntligen har vår vardag synliggjorts. En sänkning av momsen kommer att leda till att restaurang- och cateringföretag kan utvecklas och fler kan anställa. Dessutom kommer en del oseriösa företag att rensas bort, säger Mats Eriksson, småföretagare och styrelseledamot i FöretagarFörbundet.

Mats Eriksson har tillsammans med bland annat FöretagarFörbundet arbetat hårt för att en sänkning av momsen ska bli verklighet. Bland annat startade han i våras Momsbloggen.se som i dag har flera tusen besökare.

Regeringens främsta mål är att alla ska ha ett jobb. Men budgetpropositionen innehåller inga reformer för att det ska bli enklare att anställa.

– Hur har regeringen tänkt att jobben ska skapas? Småföretagen är en av Sveriges största arbetsgivare och det är också de som har störst möjlighet att skapa nya jobb. Men utan förbättrade villkor blir det svårt, säger Camilla Littorin förbundssekreterare på FöretagarFörbundet.

Satsningen på lärlings- och praktikplatser som presenterades i budgeten är dock något som är viktigt för Sveriges verkliga småföretagare. En undersökning från augusti i år, bland 1 465 småföretag, visar att möjligheten att ta in lärlingar är en av de tre viktigaste åtgärderna för att företaget ska kunna utvecklas.

För mer information

Camilla Littorin, Förbundssekreterare FöretagarFörbundet Tel: 070-553 66 70 e-post: camilla.littorin@ff.se

Mats Eriksson, Mats Eriksson Catering, småföretagare och  styrelseledamot i FöretagarFörbundet Tel 070-496 00 97 e-post: gott@mecatering.se

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.