Tre av fyra småföretagare håller igång verksamheten hela sommaren. Två procent stänger en vecka, 11 procent stänger fyraSommaren har in veckor och 7-8 procent stänger 2-3 veckor. En av fyra har haft en dålig företagssommar tack vare värmen, 15 procent har haft en bättre sommar och drygt hälften påverkas inte alls av värmen. Dock uppger företagarna i undersökningen att omsättningen har minskat något under juli månad jämfört med föregående år.

Både kunder, leverantörer och medarbetare uppfattas som glada men trötta i sommarvärmen. Medarbetarna är lojala i småföretagen! Endast en procent säger sig ha upplevt fler sjukskrivningar under sommaren än tidigare år. Några företagare, 15 procent,  vittnar om att det har varit svårare att få tag i leverantörer under rekordsommaren än tidigare. Endast tre procent anser att kunderna varit köpsugna under den varma sommaren dock och där är förmodligen förklaringen på den lätt fallande omsättningen. 

SE HELA UNDERSÖKNINGEN HÄR