Företagarförbundet Fria Företagare har länge drivit frågan om sänkta arbetsgivaravgifter för att göra det billigare att anställa och därmed stimulera företagen att göra det. Men framför allt är det tydligt att denna avgift, som består av sju olika avgifter, egentligen inte är något annat än en dold skatt.

Att politikerna tycker det är rätt praktiskt med denna dolda skatt märktes inte minst i somras när Socialdemokraterna gick ut och lovade att höja pensionerna. Detta skulle finansieras genom en höjning av ålderspensionsavgiften som ingår i arbetsgivareavgifterna med 1,29 procent. Det skulle ger 15 miljarder.

Det låter ju bra för den som vill att pensionärerna ska få det bättre. Men att låta företagarna finansiera ett vallöfte känns mindre bra. Hur ska företagen trolla fram dessa extra pengar? Höja priserna eller säga upp folk för att minska personalkostnaden?

 

Eftersom de anställda inte ser arbetsgivaravgifterna är det bekvämt för politiker att höja dessa vid behov. När de infördes 1960 låg de på några få procent men höjdes sedan kraftigt under 1970-talet och toppade 1990 på 38,97 procent.

Denna dolda skatt, eller avgift om man så vill, består av sju delar:

Ålderspensionsavgift 10,21 %
Efterlevandepensionsavgift 0,7 %
Sjukförsäkringsavgift 4,35 %
Arbetsskadeavgift 0,2 %
Föräldraförsäkringsavgift 2,6 %
Arbetsmarknadsavgift 2,64 %
Allmän löneavgift 10,72 %

För 2018 är alltså den sammanlagda avgiften 31,42 procent.

 

Det är hög tid att öka transparensen kring arbetsgivaravgiften. Alla anställda behöver bli medvetna om att företagen har större kostnader varje månad än den lön de själva ser på lönespecifikationen.

Det är inte heller alla som är medvetna om att den månadsavgift de betalar till a-kassan bara finansierar en mindre del av statens kostnader för arbetslöshetsersättning. Den allra största delen kommer från arbetsmarknadsavgiften – och betalas alltså av företagen.

 

Nedsättningen av arbetsgivaravgiften för unga som var ett bra sätt att få ner lönekostnaden för unga och många gånger oerfarna nyanställda togs tyvärr bort 1 juni 2016. Fortfarande finns nedsättning för äldre:  Födda 1937 eller tidigare har 6,15 procent i arbetsgivaravgift och för födda mellan 1938 och 1952 gäller 16,36 procent.

 

Högre pensioner ställer många företagare upp på. Men det vore betydligt ärligare om då alla också fick vara med och dela på kostnaden via skattsedeln istället för att höja skatten för företagen. Högre arbetsgivaravgifter gör det dyrare att anställa – tror ni det leder till fler eller färre arbetstillfällen?

Mats Assarsson,
Ordförande Företagarförbundet Fria Företagare