Tillväxtverket öppnar plånboken och erbjuder affärsutvecklingscheckar för mindre företag som vill satsa på digitalisering.

Syftet med projektet är att det ska bidra dels till att mindre företag blir bättre på digitalisering, men även till att skapa nya värden i företaget. I praktiken innebär detta att det går att få ett generöst ekonomiskt stöd om man vill ta fram en digital strategi, hitta nya affärsmodeller och/ eller att digitalisera företagets verksamhet och processer.

DE KRAV TILLVÄXTVERKET ställer är att företaget har en uttalad ambition att växa och att man har mellan två och 49 anställda. Vidare ska omsättningen vara minst tre miljoner svenska kronor och högst tio miljoner euro. Det går att få stöd för att antingen köpa in tjänster eller projektanställningar som tillför ny digital kompetens till företaget. Storleken på stödet är mellan 50 000 och 250 000 kronor, och företaget ska betala minst halva kostnaden ur egen ficka. Med andra ord är det viktigt att du som företagare har en långsiktig idé om hur du vill utveckla sin verksamhet, och om hur du tror att digitalisering kan bidra till detta.

DE NYA AFFÄRSUTVECKLINGSCHECKARNA finns i alla regioner med undantag för Gotland, Norrbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen, eftersom här finns andra stöd för affärsutveckling.

TEXT: ANNA SVENSSON

Länk till tillväxtverket

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.