Remissvar: Finansiering av infrastruktur med skatt eller avgift?

architecture-2582919_960_720

Regeringen har låtit utreda om det är möjligt att skattefinansiera infrastruktursatsningar genom att införa en särskild skatt på fastigheter som berörs av infrastruktursatsningar.
Utredarens  bedömning att det inte är möjligt att införa en särskild skatt direkt kopplad till värdeökning på fastighet till följd av infrastrukturinvestering, då det är omöjligt att fastställa skattebasen/värdeökningen på ett tillförlitligt sätt.  Företagarförbundet Fria Företagare delar den bedömningen.

Vidare är det förbundets uppfattning att  den befintliga fastighetsskatten speglar värdeförändringen för en fastighet till följd av infrastrukturinvesteringar och förändringar. Företagarförbundet Fria Företagare menar att taxeringen fungerar för värdeförändringar både uppåt och neråt.

Remissvar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr