Regeringen har låtit utreda om det är möjligt att skattefinansiera infrastruktursatsningar genom att införa en särskild skatt på fastigheter som berörs av infrastruktursatsningar.
Utredarens  bedömning att det inte är möjligt att införa en särskild skatt direkt kopplad till värdeökning på fastighet till följd av infrastrukturinvestering, då det är omöjligt att fastställa skattebasen/värdeökningen på ett tillförlitligt sätt.  Företagarförbundet Fria Företagare delar den bedömningen.

Vidare är det förbundets uppfattning att  den befintliga fastighetsskatten speglar värdeförändringen för en fastighet till följd av infrastrukturinvesteringar och förändringar. Företagarförbundet Fria Företagare menar att taxeringen fungerar för värdeförändringar både uppåt och neråt.

Remissvar

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.