Rätt försäkringsskydd ökar tryggheten under pandemin

Rebecca Edman Sakra liten

Coronapandemin innebär osäkra tider, vilket gör att många företagare känner ett behov av att trygga framtiden genom att se över sin försäkringssituation. Det finns dessvärre inga försäkringar som skyddar mot de intäktsbortfall som pandemin genererat för många företagare, däremot kan man trygga upp sin situation på många andra sätt.

Basen i en småföretagares försäkringsskydd är en traditionell företagsförsäkring. I den ingår i allmänhet rättsskydd, vilket innebär att den kan komma till nytta om man exempelvis hamnar i en rättstvist med en kund eller leverantör kring ex. obetalda fakturor. 

–I början av pandemin fick vi många telefonsamtal från oroliga småföretagare som undrade hur de kunde försäkra sig mot de minskade intäkter och förlorade uppdrag som pandemin gett upphov till. De flesta försäkringar ersätter inte den här typen av händelser. Samtidigt har allt fler företagare fått upp ögonen för sjukavbrottsförsäkringar, som kan ersätta företagets fasta kostnader om den försäkrade personen blir långvarigt sjuk, säger Rebecca Edman, försäkringsförmedlare på Säkra.


Håll isär begreppen när du väljer försäkring

Sjukavbrottsförsäkringar ersätter företagets fasta kostnader om den försäkrade företagaren exempelvis insjuknar i Covid-19. 

–Det finns även sjukinkomstförsäkringar som ersätter företagare för förlorade löneinkomster om de blir sjuka. Ett övergripande råd till företagare som vill stärka sitt försäkringsskydd under pandemin är att hålla koll på vilken försäkring man tecknat. Många försäkringar har relativt lika namn, exempelvis sjukvårdsförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring och sjukavbrottsförsäkring, så det gäller att hålla isär begreppen, säger Rebecca Edman. 

Ett annat viktigt tips är att inte sänka er årsomsättning/årslönesumma i er företagsförsäkring.
Om det visar sig firman tar sig ur den ekonomiska svackan efter ett par månader, riskerar du annars att vara underförsäkrad och få ut ett alltför lågt belopp om en ersättningsbar skada skulle inträffa.

Framtidsfullmakt och bygg upp ekonomisk buffert

Vad händer om du blir svårt sjuk och okontaktbar? Då finns det ingen som kan hantera betalningar och fakturering, vilket innebär risk för småföretagets överlevnad. Ett av Rebecca Edmans främsta råd till företagare som vill öka sin trygghet är att skriva en framtidsfullmakt som gör det möjligt för någon annan att hantera firmans betalningar och andra bankärenden om du skulle bli svårt sjuk/okontaktbar. Kontakta din bank för mer information. 

–Coronapandemin har gjort att många småföretagare tvingats stanna upp och reflektera kring sin krisberedskap och sitt försäkringsskydd, vilket man kanske aldrig gjort tidigare. Det är viktigt att fundera kring hur länge företaget klarar sig om du exempelvis skulle bli långvarigt sjuk och inte kan arbeta. Jag vill också rekommendera alla småföretagare att bygga upp en ekonomisk buffert så du kan hantera tillfälliga svackor och oförutsedda händelser, exempelvis om en kund eller leverantör går i konkurs, säger Rebecca Edman.

Undvik de vanligaste misstagen när du tecknar företagarförsäkringar

Försäkringar kan kännas komplicerat och är ett område som inte alltid är helt lätt att förstå sig på. Vi ställde därför fem frågor till Rebecca Edman, försäkringsförmedlare på Säkra, som hjälper dig att undvika de vanligaste missarna.

Varför är det viktigt att ange samtliga försäkringsställen när man tecknar en försäkring?

–Man bör alltid uppge samtliga platser där man som företagare bedriver verksamhet när man tecknar en försäkring. Det är vanligt att en företagare som har tre filialer glömmer att ange en eller två av dem till försäkringsbolaget. Om du råkar ut för ett inbrott, en brand eller liknande på en adress som inte angetts i försäkringen så gäller inte försäkringsskyddet där.

Du betonar vikten av att ange rätt årsomsättning. Varför?

–Om du uppger för låg årsomsättning när du tecknar en försäkring riskerar du att bli underförsäkrad. Det innebär i förlängningen att du kan få nedsatt ersättning om du råkar ut för en skada på en entreprenad, inbrott eller liknande. Stäm därför alltid av årsomsättningen.

Ett vanligt misstag är att inte uppfylla kraven för rätt inbrottsskyddsklass. Hur fungerar det?

–Det finns tre olika inbrottskyddsklasser. På ditt försäkringsbrev står alltid vilken klass du tillhör. Det avgör i sin tur vilka säkerhetskrav du behöver uppfylla i din lokal eller fastighet. För att få ut full ersättning om du råkar ut för ett inbrott så är det avgörande att uppfylla rätt säkerhetskrav.

Varför behöver även oregistrerade fordon trafikförsäkras?

–Oregistrerade fordon, exempelvis en truck, ska alltid trafikförsäkras. Olyckor kan ju ske även med dem, även om de inte används ute på vägarna. Trafikförsäkringen ger ett bra grundskydd för skada på annans egendom eller person.

Hur kan man undvika överförsäkring?

–Ta hjälp av en försäkringsrådgivare som kan råd kring vilka försäkringar du egentligen behöver. Rådgivaren kan också hjälpa dig att fylla i försäkringshandlingar och se till att du inte betalar för mycket för dina försäkringar.

TEXT: Annika Wihlborg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr