Arbetslösheten i fokus

Young people hiding faces behind paper sheets with question marks while waiting for job interview indoors

Arbetslösheten har i kölvattnet av Pandemin seglat upp som en av de viktigaste samhällsfrågorna. Företagarförbundet har sedan starten av Pandemin talat med politiker och beslutsfattare om vikten av att underlätta för småföretagen att anställa då dessa är en av de viktigaste nycklarna för att få ner arbetslösheten i Sverige.

För företagarförbundet är detta en viktig fråga då lägre trösklar för att kunna anställa nya medarbetare och utveckla småföretag är lika med ett gynnsammare småföretagarklimat. Det handlar om flexiblare LAS regler, billigare kapital för investeringar, lägre arbetsgivaravgifter, bättre möjligheter att kompetensutveckla i företaget, tillväxtjobb, mikrolån för nystartade av företag, avdragsrätt för sjukvårdsförsäkringar, enklare regelverk och mindre administration m.m.

Med drygt 16 månader kvar till valet 2022 så ger sig fler och fler in i debatten om hur vi skall få ner arbetslösheten. Efter att finansministern i samband med vårbudgeten försökte flytta fokus från den höga arbetslösheten till att Sverige har hög sysselsättningsgrad jämfört med övriga Europa så vaknade samtliga partier i opposition och lade fram sina förslag för att bekämpa arbetslösheten. Här är dem i korthet:

Moderaternas jobbpaket

10 miljarder kronor vill Moderaterna satsa på jobben. Nytt förslag är en jobbpremie. Personer som går från långtidsarbetslöshet till arbete får en jobbpremie motsvarande 10 procent av bruttolönen. Modellen har fungerat väl i Danmark och Moderaterna vill ta den till Sverige. Premien skall ha ett tak på 2 500 kronor i månaden och kunna betalas ut i högst 18 månader.

Moderaterna vill också se sänkt skatt på låga inkomster genom ett förstärkt jobbskatteavdrag riktat till låginkomsttagare.

Dessutom vill moderaterna införa ett helt nytt begrepp för att mäta hur väl Sverige lyckas med integrationen: Självförsörjningsgrad.

Partiet vill dessutom se 30 000 nystartsjobb och 20 000 fler praktikplatser. Sedan tidigare vill partiet också se ett bidragstak som gör att man sammanlagt ska kunna få bidrag som motsvarar max 75 procent av lön från arbete.

Kristdemokraterna satsar på Nystartsjobb

Nystartsjobb skall få ytterligare förstärkta muskler i form av helnedsättning av arbetsgivaravgiften för de personer som varit arbetslösa i mer än 6 månader. partiet menar att detta skall skapa 40.000 nya jobb.

I kombination med detta vill partiet införa ett dubbelt jobbskatteavdrag i upp till två år för dem som går från arbetslöshet till jobb. Detta kan ge upp till 2200 kr mer i plånboken varje månad enligt Kristdemokraterna.

Sverigedemokraternas jobbskatteavdrag

SD föreslår ett kraftigare jobbskatteavdrag på 10 miljarder kronor. Partiet vill även avskaffa den allmänna löneavgiften (cirka en tredjedel av arbetsgivaravgiften) för de två första anställda. Maxtak på 300 000 kronor per anställd och år.

Vänsterpartiets jobbpolitik

Vänsterpartiet vill sätta tydliga mål för vilken nivå olika mått på arbetslöshet ska ha och föreslår ett målö om 4 procent arbetslöshet, 84 procent sysselsättning och halverad långtidsarbetslöshet inom 4 år.

Vänsterpartiet vill också att regeringen två gånger årligen för riksdagen ska redovisa sina planer för ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet.

Vänsterpartiet vill satsa mer på de kommunala och regionala jobben och därigenom skapa fler jobb inom välfärden och inom hållbarhetssektorn.

Socialdemokraterna blandar ihop begreppen och vill flytta fokus

Socialdemokraternas taktik har växlat från att målet vara att Sverige skulle ha Europas lägsta arbetslöshet 2020, (Nu har vi Europas femte högsta istället), till att lyfta fram att Sverige har en hög sysselsättningsgrad, vilket är ett helt annat sätt att mäta som inkluderar arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Frågan är om väljarna hänger med på skiftet. Att arbetslösheten ökar är information som är lätt för breda väljarlager att ta till sig. Termer som arbetskraftsutbud och sysselsättningsgrad har inte samma wow-faktor och är mer svårgreppbara.

Januarigänget (S, C, MP och L) vill satsa på matchning

I vårbudgeten som överenskommits mellan regeringen och Centerpartiet och Liberalerna skjuts nu 448 miljoner kronor till under 2021, för att fler arbetslösa ska få stöd genom en matchningstjänst som ger individuellt anpassade aktiviteter för den arbetssökande, samt på andra åtgärder i form av extratjänster och introduktionsjobb.
De så kallade matchningstjänsterna drivs av fristående jobbförmedlare och hjälper arbetssökande att få kontakt med olika arbetsgivare, stöd att söka jobb, information om utbildningsmöjligheter, vägledning och kurser. För den som har svårare att hitta jobb behövs en tydlig förväntan men också stöd att komma i arbete.

De vill dessutom satsa på extratjänster och introduktionsjobb, subventionerade anställningar som riktar sig till nyanlända och långtidsarbetslösa.

200 000 jobb skall skapas

Arbetslösheten kommer sannolikt att spela en central roll i valrörelsen. Arbetsförmedlingen bedömer att långtidsarbetslösheten kommer att öka till över 200 000 personer under året. 

 – Läget på arbetsmarknaden är allvarligt. Vårt viktigaste fokus är långtidsarbetslösheten. Att motverka och bryta den är helt centralt, säger Maria Mindhammar, generaldirektör Arbetsförmedlingen, i ett pressmeddelande den 29 april.

Företagarförbundet träffar politiker inom alla partier för att få dem att förstå att jobbskapande på bred front enbart kan ske genom de små och medelstora företagen, sänk trösklarna för att dessa skall kunna anställa så räcker det mad att var femte företag anställer en person så har vi tillsammans skapat 200 000 jobb.

Trösklarna är:

  • Arbetsgivaravgiften
  • Kompetensutveckling i företagen – Tillväxtjobb
  • Dyrt och svårt att få tillgång till investeringskapital
  • Besvärliga LAS-regler
  • Onödigt regelkrångel

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr