Oppositionen trycker på för stöd till de enskilda firmorna

Smiling white female trainee in clothing design studio

Sverige har lika ungefär 600 000 enskilda firmor. Det är 600 000 människor som mer eller mindre skapar sin egen försörjning och bidrar med skattemedel till välfärden. Om dessa människor skulle haft rätt till anställning i det kommunala eller statliga istället skulle dessa belasta kommunala eller statliga budgetar med över 300 miljarder kronor.

Alternativt skulle det krävas att industrin skapade 600 000 nya jobb, det skulle innebära att Sveriges största företag som idag sysselsätter drygt 1 miljon människor skulle växa antalet anställda med 60 procent. Bara i Volvo cars fall skulle de isåfall behöva gå från ca 25.000 anställda i Sverige till 40.000. Det är lika många som Volvo cars har globalt idag.

Hur kommer det sig då att regeringen utelämnar denna grupp från stödåtgärder? Politiker inom regeringen som Företagarförbundet talat med, antyder själva att regeringen med socialdemokraterna i spetsen haft en ”tendens” att se näringslivet som ”industrin”. Det är inte svårt att förstå med tanke på partiets ursprung och inte minst med en statsminister som är sprungen ur Sveriges stolta industritradition.

Därför har de enskilda firmorna i stort sett blivit bortglömda under Coronapandemin. Många har haft enormt tungt att klara omsättningstapp långt över 50% och när de vänder sig om efter den hjälp och de stöd som regeringen basunerat ut till företagen som upptäcker de att den inte är till för dem. Det har varit ens bitter sommar för många och känsla av samhällets svek är stor.

Kanske är något på gång?

Riksdagen gav regeringen i uppdrag redan i juni att se över stöd för även dessa medborgare och egenföretagare. Elisabeth Svantesson (M) har kritiserat regeringen för att ha haft sommarlov istället för att hjälpa dessa människor.

Finansminister Magdalena andersson (S) har ännu inte svarat på när eller hur ett eventuellt stöd kan komma, annat än att finansdepartementet ”jobbar på det”

Elisabeth Svantesson, (M) har presenterat två idéer till stöd, samtidigt som man säger att omställningsstödet måste förlängas med ytterligare två månader. (Idag omfattar omställningsstödet mars-april). Företagarförbundets näringspolitiska talesperson menar att omställningsstödet måste förlängas i minst fyra månader fram till siste augusti. Och dessutom omfatta de enskilda firmorna.

Moderaternas förslag är att lönerna i de enskilda firmorna skall få räknas som fast kostnad och därmed vara underlag för stöd. De vill också att regeringen skall göra det möjligt för de enskilda firmorna att få tillgång till begränsad A-kassa utan att tvingas lägga ner eller sätta företaget i vila.

Företagarförbundet har vid flera tillfällen förklarat det orimliga i att begära att företag skall läggas ner för att få tillgång till begränsad hjälp i krisen. Stora samhällsvärden kastas i sjön med ett sådant absurt krav. Vilket annat land i världen skull komma på tanken att be företagen lägga ner? Säger Mathias Rebane.

När kan ett stöd för de enskilda firmorna bli verklighet?

Enligt Elisabeth Svantesson (M) tror hon att deras förslag kan vinna majoritet i riksdagen. Även Vänsterpartiet och Kristdemokraterna har den sista veckan börjat tala om de enskilda firmorna så frågan är förhoppningsvis i rörelse.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr