Stöd bör förlängas och permanentas

corona virus 2019-ncov flu outbreak, covid-19 3d banner illustra

Anders Ferbe som i Mars utsågs till regeringens samordnare för Coronas effekter på näringslivet säger i intervju till arbetsvården att stöd måste förlängas och att vissa stöd bör permanentas.

Det är bland annat omsättningsstödet som idag endast gäller för mars och april som Anders menar måste förlängas att gälla även sommarmånaderna för att alla de företag som är beroende av sommarförsäljningen inte skall bli totalt bortglömda av regeringen.

– Det finns flera företag som är säsongsberoende som inte har kunnat öppna i år eller gjort det i begränsad omfattning så att omsättningstappet har blivit rejält jämfört med tidigare somrar. Det kan vara nöjesparker som Astrid Lindgrens värld, och omkringliggande hotell. Där finns det ett behov av att få någon form av förlängning för månaderna man kan söka stöd för.

Även permitteringsstödet måste enligt Anders få lov att fortsätta göra gott för företagen även efter Coronakrisen. Liknande system finns i länder runt om i Europa och det är rimligt att Sverige genom ett liknande system kan upprätthålla konkurrenskraften mot dessa länder.

– Som utredare om korttidsarbete la jag fram ett förslag till regeringen – långt innan Corona – om hur man skulle kunna införa ett permanent stöd, där kostnaden delas av staten, den enskilde och företaget, på en tredjedel var. Säger Anders.

Förslaget som skall gälla alla privata företag bygger på att dessa kan få hjälp att klara en tillfällig kris eller nedgång till följd av någon oväntad händelse. I Anders Ferbes förslag bygger på att den anställde, företaget och staten delar ansvaret mellan sig, och att korttidspermitteringen används till kompetensutveckling istället för att som nu endast gå hem från jobbet.

Läs mer på arbetsmarknadsnytt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr