Nära en halv miljon arbetslösa!

Taking a gap in my career. Concentrated involved powerful employee standing and holding the box with his belongings while leaving the company and expressing sadness

Antalet arbetslösa ökade under 2020 med 86.000 personer till 459.000 totalt vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,3 procent. Antalet sysselsätta under 2020 var 67.000 färre jämfört med 2019. Det är en minskning med 1,1 procent. Ungdomsarbetslösheten ökade med 4,0 procentenheter och uppgick till 24,0 procent.

 • Befolkningen i åldern 15-74 år var i genomsnitt 7 537 000 personer under 2020.
 • Arbetskraften uppgick till 5 523 000
 • Arbetskraftstalet landar på 73,3 procent.
 • 5 064 000 personer sysselsatta under 2020 (2019: 5 131 000)
 • Sysselsättningsgraden uppgick till 67,2 procent, (vilket är en av de högsta i Europa)
 • Under 2020 var 459 000 personer i åldern 15-74 år arbetslösa, en ökning med 23 procent och 86 000 personer jämfört med 2019.
 • Under 2020 var arbetslösheten i genomsnitt 8,3 procent, (bland de högsta i Europa)
 • Antalet fast anställda uppgick till i genomsnitt 3 858 000 under 2020
 • Antalet tidsbegränsat anställda uppgick i genomsnitt till 704 000 personer.
 • Under 2020 arbetade 67,1 procent inom privat sektor, 3 029 000 personer.
 • …25,8 procent inom kommunal sektor, 1 164 000 personer.
 • …resterande 7,1 procent arbetade inom statlig sektor, 318 000 personer.
 • Det totala antalet arbetade timmar per vecka uppgick i genomsnitt till 147,6 miljoner timmar under 2020, en minskning med 4,6 procent jämfört med 2019. 

Läs mer här

Källa arbetslöshet i EU: ekonomifakta

Källa sysselsättningsgrad EU

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr