Småföretagens Bilvanor 2021

Bilen är central för en majoritet av företagarna i Sverige visar Företagarförbundets senaste medlemsundersökning, 6 av 10 företagare har tjänstebil eller tjänstebilar kopplade till företaget.  Var tredje företag har endast en bil. 

Hälften av medlemsföretagen har även arbetsfordon i verksamheten, såsom, pickups, traktorer, lastmaskiner, truckar etc.

Diesel dominerar som drivmedel både för tjänstebilar och för arbetsfordon och kommer att göra det vid nästa val av tjänstebil eller arbetsfordon också. Men 4 av 10 ser på möjligheten att välja en laddar tjänstebil vid nästa byte.

De flesta medlemmar har avtal med en drivmedelspartner idag. OKQ8 har flest medlemmar anslutna tätt följda av Circle K, Preem och ST1/Shell. Dock saknar 25 procent av medlemmarna drivmedelsavtal. Detta trots att medlemmarna kör i genomsnitt 4800 mil per år och därmed skulle spara hela medlemsavgiften och lite till på ett av Företagarförbundets drivmedelsavtal.

Se hela undersökningen här

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar