Möjlighet att söka kreatörslån med EU-garanti

pengar

Den europeiska kommissionen har skapat ett system för tillgång till lån för aktörer inom kultur och media (KKN, kulturella och kreativa näringar). Bara 11 länder har avtal med KOM om detta lånegarantisystem och Sverige är ett av dem. I Sverige är det Marginalen Bank som är ansvarig för att dela ut lån.

Kreatörslånet har en garanti från Europeiska Investeringsfonden (EIF) som gör villkoren förmånligare för dig som är verksam inom KKN. Lån kan sökas fram till och med mars 2021 med lättnader i systemet med hänsyn taget till hur coronapandemin har påverkat kulturella och kreativa näringar. Lånet innebär att man kan söka med enbart 30% personlig borgen.

Villkor för att söka Kreatörslånet

  • Kommersiell verksamhet, upp till 250 anställda,

Verksam inom någon av följande branscher:

  • Arkitektur, Arkiv, Bibliotek och museer, Konst (inklusive Gallerier), Hantverk, Audiovisuella industrier (inklusive film, TV, datorspel och multimedia), Materiella och immateriella kulturarv, Design (inklusive konsument- och industridesign), Festivaler, Musik, Litteratur, Scenkonst, Publicering, Radio, Foto och övrig Konst.

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr