Öppet brev till Stefan Löfven om Regerings stöd är på riktigt eller inte?

Företagarförbundet Mathias

Denny Björklund och Paul Tenquist verkar inom restaurang och eventbranschen och delar i ett öppet brev sin frustration över Regeringens löften om stöd som aldrig verkar nå fram. Istället fastnar de i byråkratiska kvarnar och ett virrvarr av möjliga och omöjliga villkor. Ju längre tiden går så sätter stöden krokben för sig själva som ni kan läsa i brevet längre ner.

Frågan är om regeringens löften om stöd är på riktigt, eller bara ett spel för galleriet. Det låter ju bra med att man avsatt 39 miljarder till tex. ett omsättningsstöd, men när endast 1 miljard nått fram till behövande så är det något som går fel på vägen. Gör om SNABBT och gör rätt säger Mathias Rebane Näringspolitisk talesperson Företagarförbundet.

Läs Dennys och Pauls brev till Stefan Löfven här:

Öppet brev till Statsministern Stefan Löfven, regeringen och berörda myndigheter 

Ingångsvärdet i detta brev är att vi naturligtvis vill hjälpa till att skydda människor och stoppa smittspridningen. Vilket vi också dagligen arbetar med. 

Vi driver idag bolag inom restaurang och eventbranschen. 

Vi har sedan pandemin bröt ut ärat och arbetat efter alla rekommendationer, restriktioner, råd och information som vi kunnat ta del av. 

Vi har fullt ut accepterat det i stort sett påtvingade näringsförbudet som drabbat oss. 

Vi har försökt hitta nya vägar i hur vi kan leverera våra produkter till kunder utan att öka på risken för smitta. Vi har vänt på varje sten utan att för den sakens skull flytta på den. Vi hoppas att detta inte är det som statsministern kallar ”att hitta kryphål”? 

Vi kallar detta överlevnad. 

Vi har tagit alla merkostnader och minskade intäkter som det inneburit genom att 

 • Glesat ut 
 • Stänga ner de delar i verksamheten som inte kan vara öppet på grund av risken för smittspridning
 • Skyltat upp
 • Markerat i golven 
 • Köpt in plasthandskar
 • Köpt in handsprit och stationer till detta
 • Informerat
 • Tagit bort bufféer 
 • Ställt in alla arrangemang och event 
 • Lagt hundratals timmar på att lösa praktiska saker som bidrar till ökad säkerhet för de som besökt oss 
 • Försökt hjälpa utsatta i vårt närområde genom att leverera mat trots att det inneburit rena förluster vissa dagar

Vårt dagliga arbete handlar också mycket om att föra dialoger med alla anställda som är oroliga och kunna skapa förutsättningar för att de ska kunna utföra sitt arbete på ett bra och säkert sätt. 

Vi arbetar många timmar varje dag med att prata med leverantörer, banker, myndigheter om hur vi ska kunna lösa de finansiella problem som uppkommit i spåren av pandemin. Detta i sig är mer arbete än vad som ryms inom ett heltidsarbete. 

Men vi gör det, håller huvudet högt och raka i ryggen tar oss igenom arbetsdagar som inte allt för sällan börjar vid 05:30 och slutar vid 23:00. 

För vi precis som många andra företagare i detta avlånga land har många åtaganden som vi vill och förväntas fullfölja. Vi sitter i personlig borgen gentemot leverantörer, banker, Skatteverket(staten) och alla, inte minst Skatteverket vill få in sina pengar. 

Det börjar kännas ordentligt nu i de raka ryggarna som för varje timme, dag, vecka och månad blir mer och mer krumma. För att inte tala om tröttheten och den psykiska belastningen som detta innebär för oss och många i vår närhet. Våra familjer, barn och anställda. 

Vi kan helt utan ironi och med handen på hjärtat säga att vi beundrar, stöttar och känner med alla de ute i vårt land och övriga världen som kämpar med betydligt tuffare uppgifter än vi. Nämligen räddar liv genom sitt dagliga arbete inom den hårt belastade sjukvården. 

När man vet vad dessa yrkesgrupper utstår och kämpar med så känns det ”futtigt” att gnälla om våra problem som en del kan tycka bara handlar om pengar? 

Men för oss är det hela våra liv. 

Besparingar har satsats, avtal har ingåtts, löften har givits, borgensåtagande är påskrivna. Allt detta är vår vardag och vi är beredda att ta fullt ansvar! Men nu ligger det utanför vår påverkan och vi står handfallna och behöver hjälp. 

Det talas hela tiden om hjälp, stödpaket, lättnader osv. 

Men när kommer den riktiga hjälpen?

Hjälpen som är för alla?

Hjälpen som faktiskt hjälper?

Nedan beskriver vi hur vi ser på den hjälp som kommit, skulle kommit eller där vi får avslag. 

Sänkt arbetsgivaravgift 

Detta gällde under perioden 1 mars – 1 juni 

Varför ska det vara fulla avgifter nu när det är som absolut tyngst för oss?

Uppskov med skatteinbetalningar

Detta är ett lån som gäller tre skatteperioder. Vi är nu inne i nionde månaden med pandemin. 

Lånet till Skatteverket (Staten) ska man också klara av att betala av med ränta

Staten tar över ansvaret för sjuklöner

Detta var verkligen hjälpsamt eftersom alla med symtom ska stanna hemma. Hjälpen fanns april – juli. Alla med symtom ska fortfarande stanna hemma och detta uppmanar regeringen och vi alla att göra. Men det är vi som får stå för hela kostnaden. Kommer det mer hjälp eller är det Sveriges arbetsgivare som ska bära denna kostnad?

Omställningsstöd

Detta stöd är inte för alla. Om man har egna kapitalet förbrukat till mer än hälften per 29/2 2020 dvs innan pandemin bröt ut så är man inte berättigad. Stödet som ska hjälpa till att täcka fasta kostnader är ingen liten post. När styrelsen får reda på att egna kapitalet är förbrukat så har man sex månader på sig att återställa detta. Kan tyckas svårt att göra med situationen som vi har nu med pandemin. 

Detta innebär alltså att om man gjort ett dålig verksamhetsår 2019 men har kan ha hur många bra år som helst med sig sedan innan så är man inte enligt regelverket värd att hjälpas eller räddas. 

Man är utdömd på förhand oavsett vilken plan som fanns för 2020 med sparpaket och planer på hur det egna kapitalet skulle återställas. 

Korttidspermitteringar 

Detta har många av oss tagit till för att få ner personalkostnaderna. Vi kan i många fall peka på att det inte är bästa lösningen men den enda som finns. 

Men precis som men de andra stöden så finns det här ett regelverk som sätter käppar i hjulen. 

Regelverket säger att företag med ekonomiska svårigheter inte kvalificerar för stödet. 

Är det inte pga. ekonomiska svårigheter man söker stödet? 

Ett av våra bolag kan stå som exempel för hur hanteringen av kortidspermitteringar kan fungera. 

Vid första ansökan i våras så fick vi en första utbetalning. Nästa avstämning och ansökan gjordes i juli. Sedan dess har det varit helt tyst från Tillväxtverket. Vi har flertalet gånger ringt dit men bara fått beskedet att handläggningstiden är lång. Detta kan vi förstå. 

Ju längre tiden gått och ju jobbigare situation blivit så har vi tyvärr en skatteskuld som blivit restförd. Detta hade vi inte när vi sökte stödet men skulden har uppkommit under resans gång och väntande på stödet ifrån tillväxtverket. Nu i mitten på november låter tillväxtverket meddela att stödet inte kommer att utbetalas då vi har en restförd skatteskuld.

Kontentan är av detta är att medan vi väntat på pengar från staten så har vi inte kunnat betala pengar till staten vilket nu gör att vi inte kvalificerar för hjälp från staten. 

Vad händer nu? Tillväxtverket kunde inte riktigt svara på frågan? Bara att vi kan överklaga! Ytterligare administration i en redan totalt sönderstressad tillvaro. 

Hur gör vi med personalen som bara jobbat de timmar de skulle under förutsättningarna för korttidspermittering? Ska de jobba igen förlorad tid?  

Dialog har funnits med skatteverket om hur skulden ska lösas. En överenskommelse har gjorts att vi har året ut på oss.

Men det tar inte tillväxtverket hänsyn till? 

Är det tänkt att det ska finnas en samordning mellan de olika myndigheterna som kan se till företagens helhetssituation?

Lån i Banken med garantier från Riksbanken

Denna hjälp är ur vårt perspektiv ett slag i luften. 

Vilken bank med eller utan garantier från Riksbanken lånar ut pengar till krisande företag i riskbranscher? En vanlig åtgärd för företagare är att ta bort eller dra ner sin egen lön för att ta företaget genom krisen. Vilken bank accepterar borgenärer utan inkomst?

Med detta sagt så finns det ett antal frågeställningar som vi skulle vilja få svar och förklaringar till. 

Vi kommer att fortsätta kämpa på för att rädda våra företag och alla arbetstillfällen de ger. 

Vi hoppas att vi även i framtiden kan erbjuda människor glädje genom god mat och dryck samt trevliga konserter, danser och arrangemang. Det kommer att komma en tid efter pandemin. 

För att vi ska klara detta behövs akut:

 • Ytterligare ekonomisk hjälp från staten
 • Stöd som gäller för alla
 • Minskat tryck från myndigheter tex. Skatteverket
 • Att de olika myndigheterna ser till företagens helhet och inte bara utifrån sitt eget ansvarsområde
 • Lättnader i regelverk gällande serveringstillstånd

För 

The JK AB 

Törringelund AB 

Skåneland event AB 

Paul Tenquist                                                      Denny Björklund

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr